မဂၤလာပါ

လႈိက္လွဲစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။ ဒီဘေလာ႔ဂ္က ကၽြန္မရဲ့ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈ၊ အေတြ႔အၾကံဳ၊ ခံစားမႈအေတြးအျမင္၊ ဗဟုသုတ၊ က်န္းမာေရးပညာေပး စတာေတြကို ကၽြန္မ ေရးတတ္သလို ေရးၿပီး အမ်ားသိေအာင္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ရင္းနဲ႔ မွတ္တမ္းအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားရာ ေနရာတခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားဆိုက္ေတြက ႏွစ္သက္သေဘာက်တဲ့ ပို႔စ္တခ်ိဳ႔ကို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖၚျပထားတဲ့ပို႔စ္ အနည္းငယ္လည္း ရွိပါတယ္။ C-Box ေဘးမွာ ကပ္လွ်က္ ဆိုက္ဘားမွာ က႑အလိုက္ Labels ေတြ ခြဲထားတဲ့အထဲမွာလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကို ေရြးဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ လာလည္သူ အားလံုးကို ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါတယ္။
ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ..


ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေမတၱာတရား

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေမတၱာတရား
(ေအာက္က ေမတၱာပို႔သီခ်င္းနဲ႔ စာသား ပါဠိ၊ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ကို ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ ပို႔စ္ကိုဒီေနရာမွာ Click ၿပီး ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

နယူးေဆာက္ေ၀း သူနာျပဳမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အေျခအေန

နယူးေဆာက္ေ၀းျပည္နယ္ သူနာျပဳမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အေျခအေနသည္ ယခုႏွစ္မ်ားအတြက္ လစာတိုးျမွင့္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ ယခင္ကထက္ မ်ားစြာ ျမင့္မားလ်က္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူနာျပဳမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ Essay တြင္ နယူးေဆာက္ေ၀း ျပည္နယ္ရွိ သူနာျပဳမ်ား၏ လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္ အေျခအနႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရက ပါလီမန္မွာ တင္သြင္းထားၿပီး အတည္မျပဳရေသးသည့္ ဥပေဒအသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူနာျပဳမ်ားတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ သူနာျပဳမ်ားသည္ အလုပ္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး၊ လုပ္အားခမတူညီမႈႏွင့္ ၎တို႔၏ အလုပ္လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ( Job security) ကို ဖ်က္သိမ္းမည့္ လက္ရွိ ဖက္ဒရယ္အစုိးရ တင္သြင္းထားေသာ ဥပေဒအသစ္၏ ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ားသည္လည္း သူနာျပဳမ်ား အမွန္တကယ္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူနာျပဳမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ရရွိထားေသာ အေျခအေန (Status) ဆက္လက္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး၊ မတူကြဲျပားသည့္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အရည္ခ်င္းတူေသာ္လည္း လစာမတူျဖစ္ေနသည့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးႏွင့္ ပံုမွန္ထက္ ပိုမိုေနေသာ အလုပ္၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ဆက္လက္၍တိုက္ပြဲ ၀င္လ်က္ ရွိပါသည္။နယူးေဆာက္ေ၀းျပည္နယ္မွာ ရွိေသာ မတူသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ား လည္ပတ္ေနသည့္ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ သူနာျပဳမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ အဆင့္အတန္းႏွင့္ လစာတိုးျမွင့္ေပးေရးအတြက္ နယူးေဆာက္ေ၀း သူနာျပဳမ်ား အစည္းအရံုး (NSWNA) မွာ ပါ၀င္ၿပီး တိုက္ပြဲ၀င္လ်က္ ရွိပါသည္။ ၎အဖြဲ႔အစည္းသည္ သူနာျပဳမ်ား၏ ဘ၀ျမင့္မားေရးအတြက္ Campaigns အမ်ဳိးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳၿပီး အလုပ္သမားသမဂၢနဲ႔အတူ လုပ္ရွားမႈေပါင္းမ်ားစြာမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ပင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တိုက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို သံုးေလးႏွစ္စာ ရရွိထားပါသည္။ အစိုးရက်န္းမာေရးဌာနရွိ သူနာျပဳမ်ားအတြက္သက္သက္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀-၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း လက္ရွိအေျခခံလစမွ ၃၉.၅% အထိ တိုးျမွင့္ေပးျခင္း ခံရပါသည္။ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရး သူနာျပဳမ်ားအတြက္ ၂၀၀၄-၂၀၀၆ အထိ ၂၅% ႏွင့္ ပုဂၢလိက ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားရွိ သူနာျပဳမ်ားအတြက္ ၃.၅% တိုးျမွင့္ေပးရန္ သေဘာတူထားျခင္း ခံထားရသည္။

ထို႔အျပင္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာက္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အစိုးရက်န္းမာေရးဌာနရွိ သူနာျပဳမ်ားတြင္ သီးသန္႔ တက္ေရာက္ သင္ၾကားထားေသာ ေအာင္လက္မွတ္ (Additional educational qualification) ရွိသူမ်ားအား တပတ္လ်င္ ေဒၚလာ ၃၀ အထိ အပိုရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ အစိုးရက်န္းမာေရးဌာန သူနာျပဳမ်ားအတြက္ အမႈထမ္းသက္တမ္း ၁၀ ႏွစ္ ၾကာမွ ေပးရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္ရွည္အားလပ္ရက္ လစာ (Long Service Leave) ကိုလည္း ၇ ႏွစ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္ေပးလိုက္ၿပီး ကေလးေမြးသည့္ သူနာျပဳ မိခင္မ်ားအတြက္ ႏို႔သက္ကာလ အားလပ္ရက္ကို ကိုးပတ္မွ ၁၄ ပတ္အထိ တိုးျမွင့္ သတ္မွတ္လိုက္ပါသည္။ ထိုေအာင္ျမင္မႈမ်ား အားလံုးသည္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား အစည္းအရံုး (NSWNA) အၾကား လတ္တေလာ သေဘာတူညီခ်က္ ရထားသည့္ ရလဒ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္အစိုးရ တင္သြင္းထားေသာ ဥပေဒသစ္ကို တရား၀င္ အတည္ျပဳလိုက္မည္ ဆိုပါက ထိုေအာင္ျမင္မႈမ်ားအျပင္ နယူးေဆာက္ေ၀း ျပည္နယ္အစိုးရ ေပးထားသည့္ အခြင့္အေရမ်ား (NSW state award) အားလံုးကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက မၾကာခင္ ျပန္လည္သိမ္းယူသြားမည္ကို အထူး စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနပါသည္။

ၾသစေၾကးလ်ား လုပ္ငန္းခြင္ သေဘာတူညီခ်က္ (AWA) ဟုေခၚသည့္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရ လတ္တေလာ တင္သြင္းထားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ ဥပေဒသစ္သည္ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားမွ မည္သို႔မွ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္၍ မရႏိုင္သည့္ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ တသီးပုဂၢလ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုျခင္းအေပၚမွာ အေျခခံပါသည္။ ယင္းဥပေဒကုိ ၁၉၉၇ မွာ လစ္ဘရယ္အစိုးရက စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမာား ၇ သိန္းခန္႔ ယင္းဥပေဒေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေလ့ ရွိပါသည္။ အကယ္၍ ၎ဥပေဒသည္ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ စိမ့္၀င္လာမည္ဆိုပါက သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာန တခုလံုးအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာ သက္ေရာက္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆံုး အခ်က္အေနျဖင့္ ဥပေဒသစ္ကို အတည္ျပဳျဖစ္သြားခဲ့ေသာ္ လက္ရွိ နယူးေဆာက္ေ၀း သူနာျပဳမ်ား ရရွိထားသည္ အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးႏွင့္ ယခု တိုက္ပြဲ၀င္၍ ရရွိထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုး ရုပ္သိမ္းခံရႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ လက္ရွိ တိုက္ပြဲ၀င္၍ ရရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အထက္၌ ေဖၚျပထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေလာေလာဆယ္ NSW Industrial Relation Law အရ နယူးေဆာက္ေ၀း သူနာျပဳ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ အလုပ္သက္တမ္းအလိုက္ ႏွစ္အတိုင္းအတာ တခုအထိ လစာႏွစ္စဥ္ ပံုမွန္တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊ Overtime Payment, စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ ညပိုင္းလုပ္အားခကို အေျခခံႏႈန္းအျပင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ပိုမိုရရွိခြင့္၊ ႏွစ္စဥ္ အားလပ္ခြင့္ရက္၊ ႏို႔သက္ကာလ အားလပ္ခြင့္ရက္ စသည္တုိ႔ကို ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိၿပီး ဥပေဒသစ္အရ ၎အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အခုတိုက္ပြဲ၀င္၍ ရရွိထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ လံုး၀ေသခ်ာ ေရရာမႈ ရွိႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္အေျခအေနသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားအေပၚတြင္သာ အမ်ားဆံုး မူတည္သြားေပလိမ့္မည္။ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ သူနာျပဳမ်ားမွာ အလုပ္လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ မေပ်ာ္ပိုက္ေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္မ်ား ေတာင္းဆိုေသာ စာခ်ုပ္ကို မတရားသည့္တိုင္ေအာင္ စိတ္ပါသည္ျဖစ္ေစ မပါသည္ျဖစ္ေစ ေငြေရးေၾကးေရး လိုအပ္ခ်က္အတြက္ လက္ခံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး လုပ္ေနရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ မျဖစ္လာေစရန္ သူနာျပဳမ်ားအတြက္ NSW Industrial Relation Law ကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ထားဖို႔ လုိအပ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ သူနာျပဳမ်ားသည္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ Professional Study ကို သင္ၾကားထားသူမ်ာ းျဖစ္ေသာ္လည္း တျခား အစိုးရဌာနမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ စာရင္းကုိင္ စသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားထက္ အေျခခံလစာမွာ ပိုနည္းေသာေၾကာင့္ လူတကာ အနားယူသည့္ စေနတနဂၤေႏြ၊ ညဘက္၊ အခ်ိန္ပို အလုပ္မ်ားမွ ပိုရသည့္ လစာကို အားကိုးၿပီး အိမ္ေထာင္စု လုိအပ္ခ်က္အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ ၀င္ေငြကို ျဖည့္ဆည္းရပါသည္။ အကယ္၍ ဥပေဒအသစ္ကို အတည္ျပဳၿပီး တသီးပုဂၢလ စာခ်ဳပ္အရ ပိုရသည့္အခ်ိန္ဟူ၍ မရွိေတာ့ဘဲ မည္သည့္အခ်ိန္မွာလုပ္သည္ျဖစ္ေစ လစာအားလံုး အတူတူ ျဖစ္သြားပါက လူတကာ အနားယူသည့္ အခ်ိန္တြင္ မည္သူမွ ပိုက္ဆံပိုမရဘဲ အလုပ္လုပ္ခ်င္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ မိမိတုိ႔ မိသားစုနဲ႔ ေကာင္းစြာ အပန္းေျဖ အနားယူခ်င္ၾကသည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ လစာပိုမရဘဲ ထိုအနားယူခ်ိန္မ်ားတြင္ မည္သူမွ မလုပ္ၾကသည့္အခါ ေဆးရံုမ်ားတြင္ သူနာျပဳ မလံုေလာက္သည့္ အႏၱရယ္သည္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာတရပ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူနာျပဳ အလုပ္သည္ တရက္မွာ ၂၄ နာရီလံုး၊ တပတ္မွာ ခုႏွစ္ရက္လံုး လိုအပ္ေနသည့္ အလုပ္ျဖစ္ၿပီး သူနာျပဳ မလံုေလာက္ပါက ျပည္သူလူထုအတြက္ ႀကီးစြာေသာ ဒုကၡကို ရေစႏိုင္ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာပင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သူနာျပဳမ်ားအတြက္ အလုပ္၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ျပႆနာကို ေျဖရွင္း၍ မၿပီးေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဥပေဒသစ္ကုိသာ အတည္ျပဳလုိက္ပါက လုပ္ငန္းခြင္အျခအေနသည္ ငါးပါးေမွာက္ရန္သာ (ျမန္မာမႈျပဳထားသည္) ရွိေတာ့သည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ နယူးေဆာက္ေ၀း လုပ္ငန္းခြင္ ဥပေဒအရ သူနာျပဳမ်ား လုိက္နာရန္ Occupational Health & Safety Policy ရွိေနသည့္တိုင္ အျပည့္အ၀ မလိုက္နာႏုိင္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး မည္သည့္ ဥပေဒမွ အတိအက် ျပဌာန္းပါရွိမည္ မဟုတ္ဘဲ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူအရ လုပ္ရမည့္ ဥပေဒအသစ္မွာ သူနာျပဳမ်ားကို အာမခံခ်က္ေပးထားသည့္ အခ်က္ဟူ၍ တိက်ေရရာမႈ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုအခါ Unresonable work load သည္ ယခုထက္ ပိုမိုဆိုးရြားလာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းရွိၿပီး လူနာမ်ားအတြက္ Quality Care ဆိုသည္မွာ ရွိႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းခြင္မွာ မျဖစ္သင့္ဘဲ မေတာ္တဆ ထိခိုက္အနာတရမႈႏွင့္ အေသႏႈန္း တက္လာၿပီး အားထားေလာက္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုသည္မွာ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ သူနာျပဳမ်ားသည္လည္း လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္၀န္ထုပ္၀န္ပိုးေၾကာင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပင္ပမ္းႏြမ္းနယ္မႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မေက်နပ္သည့္ စိတ္ဖိစီးမႈေတြနဲ႔သာ ေန႔စဥ္ ရင္ဆိုင္ေနရႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ကို စိတ္ကုန္သည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္သာ ဆက္တိုက္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေပမည္။ ေနာက္ဆံုး အဆံုးစြန္အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္မွာ သူနာျပဳမ်ားသည္ မိမိတို႔ ကၽြမ္းက်င္ၿပီးေသာ ပညာရပ္ကို စြန္႔ခြါသြားၿပီး တျခားျပင္ပအလုပ္မ်ားကို ရွာေဖြလုပ္ကိုင္သြား ႏိုင္သည့္အတြက္ သူနာျပဳမလံုေလာက္သည့္ ျပႆနာကို ပိုမို ႀကီးထြားသြားေစႏိုင္ပါသည္။ က်န္းမာေရးဌာန၏ အေရးႀကီးဆံုး အဓိကအလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္သည့္ သူနာျပဳ မလံုေလာက္ပဲ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းခြင္တခုဟာ မည္သုိ႔မွ က်န္းမာလံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ သူနာျပဳမရွိဘဲ (သို႔) မလံုေလာက္ဘဲ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးကို မဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရ၏ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ကုိ အတည္မေဖၚျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ အားလံုးမွာ တာ၀န္ရွိပါသည္။

နယူးေဆာက္ေ၀း သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္တခု အေရးႀကီးစြာ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာ တခုမွာ Qualification တခုတည္းကို ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ သူနာျပဳမ်ားသည္ မတူကြဲျပားတဲ့ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းခြင္မွာ လစာမတူၾကသည့္ ျပႆနာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရး သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားမွ သူနာျပဳမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႏွင့္ အစိုးရဌာနမွ သူနာျပဳမ်ားထက္ လစာပိုနည္းေနပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နယူးေဆာက္ေ၀း သူနာျပဳမ်ား အစည္းအရံုး အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး Mr Brett Holmes ႏွင့္ ဒုတိယ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး Ms Judith Kiejda ႏွစ္ေယာက္စလံုးက သံုသပ္သည္မွာ အစိုးရေဆးရံုႏွင့္ ဌာနမ်ားေအာက္တြင္ လုပ္ေနေသာ သူနာျပဳမ်ား၏ အစည္းအရံုးတြင္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္သည့္ အေရအတြက္က တျခားလုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ သူနာျပဳအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားၿပီး လစာတိုးျမွင့္ေပးမႈ ကြာဟေနျခင္းမွာ ပါ၀င္တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ သူနာျပဳ အေရအတြက္ မတူသည့္အေပၚတြင္ အမ်ားဆံုးမူတည္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ထိုစကားသည္ ပါ၀င္မႈ၊ အားထုတ္မႈ နည္း၍ အခြင့္အေရးရနည္းသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ သူနာျပဳမ်ားအတြက္သာမက အခြင့္အေရးတခုကို လိုခ်င္၍ တိုက္ပြဲ၀င္ေနသူ အားလံုးႏွင့္လည္း အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ နယူးေဆာက္ေ၀းမွာ သူနာျပဳမ်ား အရည္အခ်င္းတူၿပီး လစာမတူညီၾကသည့္ ျပႆနာကား ဆက္လက္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာ တခုအျဖစ္ ဆက္ရွိေနပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ လတ္တေလာ တိုးျမွင့္ေပးျခင္းခံထားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ နယူးေဆာက္ေ၀း သူနာျပဳမ်ားသည္ အလုပ္အေျခအေန ခါတိုင္းထက္ အျမင့္မားဆံုး အေျခအေနမွာ ေရာက္ေနေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းစရာ ျပႆနာမ်ား၊ ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား မ်ားစြာ ဆက္ရွိေနေသးသည္။ အဓိက ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈမွာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရတင္သြင္းထားေသာ ဥပေဒအသစ္ ျဖစ္သည္။ သူနာျပဳမ်ားတြင္ မတူကြဲျပားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လစာမတူသည့္ ျပႆနာကိုရင္ဆိုင္ေနရသလို ေနရာတိုင္းတြင္ အဆမတန္ အလုပ္၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ား ရွိေနသည္။ သူနာျပဳမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား လစာမညီမွ်သည့္ ျပႆနာကို ညီညြတ္စြာ ေျဖရွင္းရန္ မတူကြဲျပားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ရွိေသာ သူနာျပဳမ်ားအားလံုး သူနာျပဳအစည္းအရံုးမွာ ပိုမိုပါ၀င္လာၿပီး မိမိတို႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ညီညြတ္စြာ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထိုဖက္ဒရယ္ အစိုးရတင္သြင္းထားေသာ ဥပေဒသည္ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးအား ဆိုးက်ိုးမ်ားကိုသာ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အတြက္ လုပ္သားျပည္သူမ်ားအၾကား အသိေပးႏိုးေဆာ္ၿပီး ထိုဥပေဒကို အတည္မျပဳျဖစ္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားရန္လိုေနသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အဆမတန္ အလုပ္၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ NSWNA ႏွင့္ Health Department ပူးေပါင္းကာ အျမန္ဆံုး စံုစမ္းစစ္ေဆး ရွာေဖြေဖၚထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းသင့္ေပသည္။ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ Safe and quality care ျဖစ္ဖို႔အတြက္ သူနာျပဳမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးၿပီး သူနာျပဳ မလံုေလာက္သည့္ ျပႆနာျဖစ္ပါက သူနာျပဳမ်ားတြင္သာ နစ္နာမည္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထုမွာပါ နစ္နာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္းလူတိုင္း NSW, Industrial Relation Law ကို ဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး အခုတင္သြင္းထားေသာ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရ၏ ဥပေဒအသစ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ Campaigns မွန္သမွ်တြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲသင့္ပါသည္။


(၂၀၀၆ ခုႏွစ္က High School အဆင့္ ပညာေရးကို ျပန္တက္စဥ္က ၁၁ တန္း (ျမန္မာျပည္ ၉ တန္း) အဆင့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာမွ Working conditions and wokpalce situations for nurses in NSW အမည္ျဖင့္ ကၽြန္မ ေရးခဲ့တဲ့ Essay ကို မလိုအပ္တာတခ်ိဳ႔ ဖယ္ၿပီး သင့္ေလွ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ထားပါတယ္။ တကၠသိုလ္မွာ အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ၾကားေနသူမွ မဟုတ္ဘဲ အေျခခံပညာအဆင့္မွာလည္း Assignment ေတြမွာ မိမိျမင္ေတြ႔ေနရသည္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုႏိုင္ေၾကာင္းကို မွ်ေ၀လို၍ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Essay ကို အမွတ္ ၂၀ ေပးတဲ့အနက္ ကၽြန္မ ၁၈ မွတ္ ရခဲ့ပါတယ္)

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

9 comments:

မငယ္

အခ်ိန္မရတဲ့ၾကားတဲ့က စာဖတ္သူေတြအတြက္ ပုိ႕စ္ေလးေတြကုိ ဂရုတစုိက္ အဆက္မျပတ္ တင္ေပးေနတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။

အဲဒီလုိႏုိင္ငံက သူနာျပဳေတြနဲ႕ယွဥ္လုိက္ေတာ့ စကၤာပူမွာေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာသူနာျပဳေလးေတြက
ပုိျပီး ဆုိးပါတယ္အမရယ္ ။ ဘုိးဘြားရိပ္သာမွာ လုပ္တဲ့ သူနာျပဳေလးေတြတစ္လမွာ S$350 ေလာက္ဘဲ ရၾကတယ္ ။

စကၤာပူကသူနာျပဳေလးေတြအဲဒီလုိ စုစည္းျပီး ေတာင္းဆုိၾကရင္ေကာင္းမယ္ေနာ္ ။

please also post the original essay ( English ) that we can learn English also.Thanks

မွတ္သားစရာပါပဲ..။

ျမန္မာျပည္က သူနာျပဳဆရာမေတြ ရဲ ့ ဘဝ နဲ ့ နွိဳင္းယွဥ္လိုက္ရင္ေတာ့ မိုးနဲ့ ေျမပါပဲ မငယ္နိုင္ ။
ရတဲ ့ လခ က ခရီးစရိတ္ေတာင္ မကာမိေတာ့ ၾကားေပါက္ေတြ ရွာရေတာ့တာေပါ့ ။ ရွားပါးစရိတ္ ၊ ဆိုတာ လည္း ဆင့္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္ သလို ပဲေလ။

အလုပ္ရွင္ နဲ့ အလုပ္သမား ၾကားထဲ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ ေတာင္းဆိုမွဳေတြ ကို ေျပလည္ေအာင္ ညွိႏွိုင္း လို ့ရတာ က ပဲ အမ်ားၾကီး ေကာင္းေနပါျပီ ၊ လစာ တိုးနွဳန္း ၃၉.၅% ဆိုတာ အေတာ္မ်ားပါတယ္ ။

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္မ ပို႔စ္တင္ၿပီး ေနာက္ေန႔မနက္ အလုပ္သြား အလုပ္က ျပန္ေတာ့ ေက်ာင္းသြားတာနဲ႔ ျပန္လွည့္မၾကည့္ျဖစ္တာ အခုမွပဲ ျပန္ၾကည့္ျဖစ္တယ္။

Anonymous ေရ မူလ Essay က in text reference ေတြနဲ႔ ၿပီးေတာ့ စာဖတ္သူေတြအတြက္ အေရးမပါတဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္ေတြလည္း ပါေတာ့ ဖတ္ရတာ ၿငီးေငြ႔စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူနာျပဳေတြဟာ မိမိတို႔အခြင့္အေရးအတြက္ ဘယ္လိုေတာင္းဆုိၿပီး အစိုးရေပၚလစီတခု တင္လာတိုင္း အတည္မျပဳခင္ ဒီလိုကန္႔ကြက္ ရႈပ္ခ်ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ Message ကိုပဲ ေပးခ်င္လို႔ လိုတာကိုပဲ ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပထားတာ ျဖစ္တယ္။ စာလာဖတ္တာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Re : Anonymous

Yeah, you're right!
Anyway, I have some good excercises for you.

Ok, repeat me ...
This is a book. Ok? repeat me again!
This is a book. Alright?

Then lets go to another excercise...

25 May 10, 12:37
aubergine: I have just read your latest post- the situation of nurses in NSW. I can also view the motive behind the post. It is an unnecessary act that you mentioned the mark you gained. So cocky!!
25 May 10, 12:43
aubergine: You have all your rights to share your thoghts and feeling with people over your blog. But you should not be so boastful. No one can guarantee that the post is your genuine product.
25 May 10, 12:47
aubergine: Please just share your thoughts and opinion. I'd like to request not to be too boastful. This comment may be a little harsh but it is just a positive criticism.
(ပို႔စ္နဲ႔ ဆိုင္ေနလို႔ C-Box ထဲက ကူးလာၿပီး သိမ္းထားလိုက္ပါတယ္။)

ကၽြန္မက ဒီလိုေရးလို႔ အမွတ္မေလွ်ာ့သြားဘူး၊ စာေမးပြဲလည္း မက်ဘူး၊ အဖမ္းလည္းမခံရဘူး ဆိုတာကို ေပၚလြင္ေစခ်င္တာနဲ႔ ေရးထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြဟာ ခိုင္မာတယ္ဆိုတာကို ေျပာလိုတဲ့ အေနနဲ႔ ေဖၚျပလိုက္တဲ့အေပၚ တမ်ိဳး သေဘာေပါက္သြားတာကို စိတ္မေကာင္းပါဘူး aubergine ။ ကၽြန္မဆီမွာ စာလာဖတ္ေနသူေတြဟာ အေတြးအေခၚ လြတ္လပ္ခြင့္ လံုး၀မရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကေန အလွ်ံအပယ္ ရွိတဲ့ေနရာကအထိ အစံုရွိလို႔ အားလံုးနဲ႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြဖို႔ဆိုတာ သိပ္ကို မလြယ္ပါဘူး။ အျပင္မွာ ေရာက္ေနသူတေယာက္က ဒါကို ၾကြားတယ္လို႔ ျမင္ႏိုင္ေပမဲ့ တိုင္းျပည္ထဲမွာ ရွိတဲ့သူတဦးအေနနဲ႔ ဖတ္ရင္ ျမန္မာျပည္က ကိုးတန္းျမန္မာစာ (သို႔) အဂၤလိပ္စာ စာစီစာကံုးတခုမွာ ဒီလို တိုင္းျပည္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာတခုကို သြားေရးလို႔ အမွတ္ ၉၀% ရဖို႔ေနေနသာသာ ေက်ာင္းထုတ္ပစ္မခံရတာေတာင္ မနည္းကံေကာင္းဆိုတာ ေတြးမိမွာ ျဖစ္တယ္။ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚခြင့္ ရွိတယ္ဆိုတာ Message ေပးတဲ့အေနနဲ႔ ကၽြန္မေဖၚျပတာသာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြထည့္ဖို႔ မလိုအပ္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ကို လက္မခံေပမဲ့ aubergine ရဲ့ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အၾကံျပဳမႈကို အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ့ Clarification ကိုလည္း အေလးအေပး ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ကိုလည္း အၾကံျပဳပါတယ္။ စာလာဖတ္တာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လာဖတ္ဖုိ႔လည္း ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

စင္ကာပူ ေရာက္ေနတဲ့ သူနာျပဳမ်ား ရဲ. လစာ S$ 350 နဲ. ပတ္သက္လို. ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္၊လစာေတာ့ နည္းပါးတယ္၊ ျမန္မာ အေခၚအရ သူနာျပဳ ဆိုေပမဲ့ သူနာျပဳမ်ား မွာ healthcare assistant, staff nurse (SN), senior staff nurse (SSN) ၊ အရင္က sister လို. ေခၚတဲ့ nurse manager ဆိုတဲ့ အဆင့္ မ်ားစြာရွိပါတယ္၊ လစာက အဆင့္ဆင့္ ေကာင္းၾကပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ အၾကံေပးခ်င္တာ က ေဆးရံု က sponsor ကုိယူျပီး advance nursing course ကုိ ဆက္တက္သင့္ပါတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ. ျမန္မာ nurse မ်ား (ျမန္မာျပည္ ႏွင့္ စင္ကာပူ မွာ ေက်ာင္းျပီးသူမ်ား အပါအ၀င္) ၊ လစာေကာင္းၾကပါတယ္၊ သူနာျပဳ အလုပ္ ဟာ မြန္ျမတ္တဲ့ အလုပ္အျပင္ ကုိယ့္မွာ အရည္အခ်င္းရွိေနရင္ U.K, Australia တုိ.မွာ အလုပ္ရနုိင္ပါတယ္၊

ေမာင္စူပါေရ - ကၽြန္မဘေလာ့ဂ္က အစံုေရးတဲ့ဘေလာ့ဂ္ ျဖစ္သလို ကၽြန္မကလည္း စာစံု ဖတ္ပါတယ္။ ဒီေတ့ ကၽြန္မဘေလာ့၈္ကို ရဟန္းရွင္လူ အစံုေရာက္ သလို ကၽြန္မကလည္း ဘေလာ့ဂ္အစံုကို ေရာက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေမာင္စူပါ မျမင္ခ်င္ရင္ ဘေလာ့ဂ္မဖတ္ဘဲေနမွပဲ ရလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ မိမိအတြက္ အက်ိဳးမရွိတဲ့စာေတြကို ဆက္မဖတ္ပါနဲ႔။ ကၽြန္မ ဒါပဲ အၾကံေပးလို႔ႏိုင္တယ္။