မဂၤလာပါ

လႈိက္လွဲစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။ ဒီဘေလာ႔ဂ္က ကၽြန္မရဲ့ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈ၊ အေတြ႔အၾကံဳ၊ ခံစားမႈအေတြးအျမင္၊ ဗဟုသုတ၊ က်န္းမာေရးပညာေပး စတာေတြကို ကၽြန္မ ေရးတတ္သလို ေရးၿပီး အမ်ားသိေအာင္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ရင္းနဲ႔ မွတ္တမ္းအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားရာ ေနရာတခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားဆိုက္ေတြက ႏွစ္သက္သေဘာက်တဲ့ ပို႔စ္တခ်ိဳ႔ကို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖၚျပထားတဲ့ပို႔စ္ အနည္းငယ္လည္း ရွိပါတယ္။ C-Box ေဘးမွာ ကပ္လွ်က္ ဆိုက္ဘားမွာ က႑အလိုက္ Labels ေတြ ခြဲထားတဲ့အထဲမွာလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကို ေရြးဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ လာလည္သူ အားလံုးကို ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါတယ္။
ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ..


ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေမတၱာတရား

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေမတၱာတရား
(ေအာက္က ေမတၱာပို႔သီခ်င္းနဲ႔ စာသား ပါဠိ၊ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ကို ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ ပို႔စ္ကိုဒီေနရာမွာ Click ၿပီး ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

လိုခ်င္ရင္ ရေအာင္ခ်ဴေလာ့၊ သင္၏အခြင့္အေရး သင္လက္မေႏွးေစလို


လူဆိုတဲ့ Human အမ်ိဳး..
အသားအေရာင္ ၀ါခ်င္၀ါ
ျဖဴခ်င္ျဖဴ ..မဲခ်င္မဲ..
လူဟာ လူပါဘဲ။

မ်က္လံုးဘဲ ျပာျပာ
စိမ္းစိမ္း မဲမဲ ညိုညို..
ဆံပင္အေရာင္ ၀ါ နီ ညိဳနက္..
ေကြးေကာက္ ေျဖာင့္တို..
ပိုးသား..အေၾကသား
ဘယ္လိုအေနဘဲျဖစ္ျဖစ္

ေတာင္တန္းေန ေျမျပန္ ့သား
သမုဒၵရာ က်ြန္းဖြားမ်ား
ေရခဲျပင္ထဲဘဲ ေန ေန..
သဲကႏၱာရထဲဘဲ ေန ေန..
ေတာင္တန္းေပၚဘဲ ေန ေန
ပိန္းဥဘဲ စားစား ေကာက္ႏွံဘဲ ၀ါး ၀ါး
ေျပာင္းအာလူးဘဲ စားစား. ထမင္းဘဲစားစား
ရွည္ျမင့္ ၀တို ပုေသး..
ပံုသ႑ာန္အေသြး ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္..
အားလံုးဟာ လူသားသာလ်ွင္ ျဖစ္တယ္။

ေမြးရာပါ လူ ့အခြင့္အေရး အားလံုးအတူတူ
လူသားခ်င္း..ၾကင္နာ
စာနာ ေထာက္ထား ေလးစား ကူညီၾက..
လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း
(Universal Declaration of Human Rights) က
သင့္နဲ့အတူရွိတယ္။
သင္တို ့အခြင့္အေရး သင္တို ့ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိရမယ္။အပိုဒ္ (၁) - လူတိုင္းသည္ ေမြးဖြား လာကတည္းက တန္းတူညီမႈရွိသည္။
အပိုဒ္ (၂) - မည္သူ ့ကိုမွ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ျခင္းမရွိေစရ။
အပိုဒ္ (၃) - လူတိုင္း အသက္ရွင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳခြင့္ရွိသည္။
အပိုဒ္ (၄) - မည္သူ့ ့ကို့မွ ကၽြန္အျဖစ္ေစခိုင္းျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမျပဳရ။
အပိုဒ္ (၅) - မည္သူ ့ကိုမွ မတရားႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လူမဆန္စြာ၊ ရက္စက္စြာ ဆက္ဆံျခင္း အျပစ္ေပးျခင္း မျပဳရ။
အပိုဒ္ (၆) - တရားဥပေဒေရွ ့ေမွာက္တြင္ လူတိုင္းအား လူသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံပို္င္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၇) - တရားဥပေဒေရွ ့တြင္ တန္းတူညီခြင့္၊
အပိုဒ္ (၈) - မိမိပိုင္အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရပါက ဥပေဒအကူအညီ ရယူခြင့္္၊
အပိုဒ္ (၉) - မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းအား ကာကြယ္မႈ ရရွိခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၀) - လူအမ်ားၾကားနာၿပီး တရားမွ်တေသာ တရားစီရင္မႈရရွိခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၁) - ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမရွိမခ်င္း ထိုသူသည္ အျပစ္မရွိဟူ၍ သတ္မွတ္ခံပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၂) - ပုဂၢလိက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ားအား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊
အပိုဒ္ (၁၃) - လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၄) - မတရားအျပစ္ေပးခံရမည္ဆိုပါက အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၅) - ႏို္င္ငံသား ျဖစ္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၆) - အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း မိမိဆႏၵျဖင့္ လက္ထပ္ အိမ္ယာ ထူေထာင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၇) - ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၈) - လြြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၉) - လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပ ေျပာဆိုခြင့္၊ သတင္းရယူခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၀) - ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြဲ ့စည္းထားေသာအဖြဲ ့မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ခြင့္၊ စုေဝးခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၁) - အစိုးရတြင္ ပါဝင္ခြင့္၊
အပုိဒ္ (၂၂) - လူမႈဖူလံုေရး ခံစားခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၃) - အလုပ္လုပ္ခြင့္၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားဝင္ေရာက္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၄) - အပန္းေျဖအနားယူခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၅) - လံုေလာက္ေသာ လူမႈအဆင့္အတန္း ခံစားခြင့္ႏွင့္ ေဆးကုသခံပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၆) - ပညာ သင္ၾကားပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၇) - ယဥ္ေက်းမႈဘဝတြင္ ပါဝင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မိမိတီထြင္မႈ အက်ဳိးကို မိမိိခံစားပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၈) - ထုိအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရန္တာဝန္၊
အပိုဒ္ (၂၉) - အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရန္၊
အပိုဒ္ (၃၀) - မည္သူမွ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို မခ်ဳိးေဖာက္ရန္တာဝန္၊

အခ်က္္္ ၃၀ ေသာ ဤလူ ့အခြင့္အေရး
သင္သည္သာ လူသားျဖစ္ပါေစ..
သင္ ပိုင္ဆိုင္ရမည္။
သင္ အခြင့္အေရး ကို
သင္ ရယူရန္ ၾကိဳးစားရန္မွာ..
သင္၏ သမိုင္းေပးတာ၀န္
သင္ညံ့ရင္…သင္အရွံဳးေပးရမည္။
သင္မရလွွ်င္…သင့္ဘ၀ဆံုးသည္။

ရေအာင္ တိုက္ၾက..
လူသား အားမာန္ဇြဲ ျပၾက..
သင္သည္သာ မဟာလူသား..
အခြင့္အလမ္းပိုင္ဆိုင္သူ..လူသား..
တူညီျပစို ့ ရုန္းၾကစို ့။

မသဒၶါ ( ၅။၂၇။၂၀၁၀)

Human Rights ေပ်ာက္ဆံုးေနၾကေသာ…ရွိသည္ကို မသိရေစေအာင္…ကန္ ့လန္ကာ အေမွာင္ခ်ထားေသာ လူမဆန္ေသာ အာဏာရွင္လူသား မ်ားေၾကာင့္ မ်က္ကန္းျဖစ္ေနရေသာ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားသို ့..အက်ိဳးေမွ်ာ္၍ ႏွိဳးေဆာ္ပါသည္။

ယမန္ေန ့ေဟာင္းသည္..သမိုင္းအျဖစ္ အတိတ္တြင္က်န္ရစ္ခဲ့ျပီး.မနက္ျဖန္သည္ ဘာျဖစ္မည္.သိရန္ ခက္ခဲေသာ ပေဟဠိတပုဒ္သာ ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္..ယေန ့အခ်ိန္ရွိစဥ္ ရုန္းကန္ေဖာက္ထြက္ၾကရန္မွာ မိမိတို ့၏ တာ၀န္သာျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းသည္ လက္မွတ္ေရးထိုးစရာ လိုအပ္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီး ကုလသမဂၢ အဖြဲ ့ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္မ်ားကို ေလးစား လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္းကို ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္မွ လြဲ၍ မည္သည့္စာခ်ဳပ္၊ မည္သည့္ ဥပေဒကမွ မလႊမ္းမိုးႏိုင္။ ( ျမန္မာျပည္က အဘတို ့သာ မက ေျမာက္ကိုရီးယား က ငပြဘဲ ျဖစ္ေစ…အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္းကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ မေၾကာက္ၾကပါနွင့္..ဒီေန ့ၾကိဳးစားလ်ွင္ မနက္ျဖန္ကို သင္ပိုင္ဆိုင္သည္။ )

Yatana.co.cc မွ အခ်က္အလက္မ်ားရယူထားပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၊ Universal Declaration of Human Rights (UDHR) ကို မသဒၵါက လိုရင္းတိုရွင္း လြယ္လြယ္နားလည္ေအာင္ ထိထိမိမိ အတိုခ်ဳပ္လုပ္ထားတာကို သေဘာက်လို႔ ျပန္လည္ကူးယူ ဒီေနရာမွာ ေဖၚျပခဲ့တာကို မဖတ္ရေသးသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အသစ္ ျပန္တင္လိုက္ပါတယ္။ မသဒၵါရဲ့ မူရင္းကဗ်ာကို ဒီေနရာမွာ ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ Nge Naing -(10/12/11)

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။


58 comments:

မဂၤလာပါ...

သီခ်င္းေတြလာ နားေထာင္ျကပါဦးခင္ဗ်ာ....

Myanmar Online Music: MyanmarOnlineMusic.Com

အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္..

ေက်းဇူးပါ...

*****
(ကဗ်ာစာဆို - ဆရာေနရဲနီ)


C P ၾကက္ဆိုတာ
အသားစားဘို႔ သီးသန္႔ေမြးတဲ့ အသားစားၾကက္ေလ။
သူတို႔ရဲ့ ဘ၀ဟာ
ဥေဖာက္စက္ကစျပီး ထက္ရွတဲ့ ဓားသြားေပၚမွာ နိဂံုးခ်ဳပ္တယ္။
မြန္းၾကပ္တဲ့ ၾကက္ျခံနဲ႔ မွဳန္ျပျပ အလင္းေရာင္ဟာ
သူတို႔ရဲ႕ ကမၻာေပါ့။
ေႏြးေထြးတဲ့ မိခင္ရဲ႕ကိုယ္ေငြ႔နဲ႕
ကေတာ္ကေတာ္ ကတက္ကတက္ဆိုတဲ့
သားေခၚသံနဲ႔ အစာခြံ႔သံေတြဟာ
C P ေတြအတြက္ေတာ့ ရာဇ၀င္ထဲက ဒ႑ာရီတစ္ပုဒ္ပါဘဲ။
အစာစားတဲ့အခါ တစ္ေကာင္နဲ႔ တစ္ေကာင္
လုယက္ထိုးဆိတ္ ကုတ္ျခစ္ၾကလြန္းလို႕
C P မွန္သမွ် ေျခဖ်ားအေတာင္ဖ်ား ႏွဳတ္သီးဖ်ားေတြ အျဖတ္ခံထားရတယ္။
အခ်င္းခ်င္း တျခံထဲေနတာေတာင္
တစ္ေကာင္နဲ႔ တစ္ေကာင္ မသကၤာတဲ့အၾကည့္နဲ႔ အနားကပ္လာသူ မွန္သမွ်ရန္သူလို သေဘာထားတတ္ၾကျပီး
ၾကီးနိဳင္ငယ္ညွင္း အတၱသမားေတြ ၾကီိးစိုးၾကတယ္။
ေအာက္အီးအီးအြတ္ဆိုတဲ့
သန္းေခါင္ၾကက္ သန္းလြဲၾကက္ အာရုဏ္ၾကက္ လင္းၾကက္ အစရွိတဲ့
ကမၻာေျမကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ ၾကက္တြန္သံဟာ
C P ေတြေလာကမွာမရွိဘူး။
အေတာင္တဖ်ပ္ဖ်ပ္ခတ္ရင္း ျပိဳင္ဘက္ကိုစိန္ေခၚတဲ့
ၾကိဳး၀ိုင္းထဲက အလံလုပြဲဆိုတာ ဘယ္ေသာခါမွ မရွိခဲ့ေပမဲ့
အစာလုရင္း သတ္ပုတ္ၾကတဲ့ ရန္ပြဲကေတာ့ ေန႔စဥ္နဲ႕အမွ်ပါဘဲ။
ႏုေတာ့ တပြက္ဆူ
ရင့္ေတာ့ ျပဳတ္မနဴး
မႏုမရင့္ ဖြံ႕ထြားတဲ့အရြယ္မွာ C P မွန္သမွ်
ဟင္းအိုးထဲ ေရာက္ၾကရတယ္။
ၾကက္အရွင္သားကိုမွ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ၾကိဳက္တဲ့သူေတြအတြက္
C P ေတြကိုေစ်းမွာ ခ်ေရာင္းတဲ့အခါ
တစ္ထြာသာသာျမင့္ျပီး ေလးေပပတ္လည္ ျခံေလးအတြင္းမွာ
C P အေကာင္၅၀ေလာက္ကို ဒီအတိုင္းလႊတ္ထားတယ္။
ငွက္မ်ိဳးႏြယ္၀င္ ၾကက္ေတြအတြက္
တစ္ထြာသာသာ အျမင့္ဟာခုန္ထြက္ဘို႔ အတြက္မေျပာပေလာက္ေပမဲ့
C P ၾကက္ေတြဟာ
ခုန္လႊားတယ္ဆိုတာမသိခဲ့ေလေတာ့
ခုန္ထြက္ဘို႔ မစဥ္းစားခဲ့ၾကဘူး။
အမိုးမရွိတဲ့အခိုက္ ပ်ံထြက္ရင္ လြတ္ေျမာက္နိဳင္ေပမဲ့
ပ်ံသန္းျခင္းသခၤန္းစာကိုဘယ္ေသာအခါမွမသင္ၾကားခဲ့ရေလေတာ့
ပ်ံသန္းတယ္ဆိုတာဘာမွန္းမသိခဲ့ၾကဘူး။
ေျပးလႊားတတ္ရင္လြတ္လပ္နိဳင္ေပမဲ့
အသားတိုးဘို႔ေၾကြးတဲ့ အဆီအဆိမ့္ေတြကိုဘဲ
ေန႔စဥ္စားလာရေတာ့ ေျပးထြက္ဘို႔ ဆိုတာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ျပန္ဘူး။

လြတ္လပ္တဲ့ ေကာင္းကင္
သန္႔စင္တဲ့ ေလထု
အေျပာက်ယ္တဲ့ေလာကပတ္၀န္းက်င္
လြတ္ေျမာက္မွဳရဲ႕ အရသာ ဒါေတြအားလံုးဟာ
C P ေတြအတြက္ တစိမ္းျပင္ျပင္ ျဖစ္ေနေလေတာ့
ထားရာေန ေကၽြးတာစား အသတ္ခံ ရမယ့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနရတဲ့ဘ၀မွာ
တစ္ေကာင္ေကာင္ကမ်ား လြတ္လပ္ျခင္းအတြက္ ရုန္းထြက္ဘို႔ ၾကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ေတာင္
မိုးးခါးေရ မေသာက္ႏိုင္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျပီး
ရန္သူအျဖစ္ ထိုးဆိတ္ျခင္းကို ခံၾကရတယ္။
၀ယ္သူညႊန္ျပရာကို ဆတ္ကနဲ ဆြဲယူလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ
က်န္ခဲ့တဲ့ C P ေတြအတြက္
အေနေခ်ာင္ အစားေခ်ာင္ျပီ အမွတ္နဲ႔ ေပ်ာ္ေနၾကတုန္း
သိပ္မၾကာပါဘူး တစ္ျခံလံုး ေျပာင္ေတာ့တာပါဘဲ။

(ေအာက္တြင္ ဆက္ဖတ္ပါ။)

*****
(အထက္မွ အဆက္)


ႏုေတာ့ တပြက္ဆူ
ရင့္ေတာ့ ျပဳတ္မနဴး
မႏုမရင့္ ဖြံ႕ထြားတဲ့အရြယ္မွာ C P မွန္သမွ်
ဟင္းအိုးထဲ ေရာက္ၾကရတယ္။

ၾကက္အရွင္သားကိုမွ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ၾကိဳက္တဲ့သူေတြအတြက္
C P ေတြကိုေစ်းမွာ ခ်ေရာင္းတဲ့အခါ
တစ္ထြာသာသာျမင့္ျပီး ေလးေပပတ္လည္ ျခံေလးအတြင္းမွာ
C P အေကာင္ ၅၀ ေလာက္ကို ဒီအတိုင္းလႊတ္ထားတယ္။
ငွက္မ်ိဳးႏြယ္၀င္ ၾကက္ေတြအတြက္
တစ္ထြာသာသာ အျမင့္ဟာခုန္ထြက္ဘို႔ အတြက္မေျပာပေလာက္ေပမဲ့
C P ၾကက္ေတြဟာ
ခုန္လႊားတယ္ဆိုတာ မသိခဲ့ေလေတာ့
ခုန္ထြက္ဘို႔ မစဥ္းစားခဲ့ၾကဘူး။

အမိုးမရွိတဲ့အခိုက္ ပ်ံထြက္ရင္ လြတ္ေျမာက္နိဳင္ေပမဲ့
ပ်ံသန္းျခင္းသခၤန္းစာကို ဘယ္ေသာအခါမွ မသင္ၾကားခဲ့ရေလေတာ့
ပ်ံသန္းတယ္ဆိုတာ ဘာမွန္းမသိခဲ့ၾကဘူး။

ေျပးလႊားတတ္ရင္ လြတ္လပ္နိဳင္ေပမဲ့
အသားတိုးဘို႔ေၾကြးတဲ့ အဆီအဆိမ့္ေတြကိုဘဲ
ေန႔စဥ္စားလာရေတာ့ ေျပးထြက္ဘို႔ ဆိုတာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ျပန္ဘူး။

လြတ္လပ္တဲ့ ေကာင္းကင္
သန္႔စင္တဲ့ ေလထု
အေျပာက်ယ္တဲ့ေလာကပတ္၀န္းက်င္
လြတ္ေျမာက္မွဳရဲ႕ အရသာ ဒါေတြအားလံုးဟာ
C P ေတြအတြက္ တစိမ္းျပင္ျပင္ ျဖစ္ေနေလေတာ့
ထားရာေန ေကၽြးတာစား အသတ္ခံ ရမယ့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနရတဲ့ဘ၀မွာ
တစ္ေကာင္ေကာင္ကမ်ား လြတ္လပ္ျခင္းအတြက္ ရုန္းထြက္ဘို႔ ၾကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ေတာင္
မိုးးခါးေရ မေသာက္ႏိုင္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျပီး
ရန္သူအျဖစ္ ထိုးဆိတ္ျခင္းကို ခံၾကရတယ္။
၀ယ္သူညႊန္ျပရာကို ဆတ္ကနဲ ဆြဲယူလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ
က်န္ခဲ့တဲ့ C P ေတြအတြက္
အေနေခ်ာင္ အစားေခ်ာင္ျပီ အမွတ္နဲ႔ ေပ်ာ္ေနၾကတုန္း
သိပ္မၾကာပါဘူး တစ္ျခံလံုး ေျပာင္ေတာ့တာပါဘဲ။

(ေအာက္တြင္ ဆက္ဖတ္ပါ။)

*****
(အထက္မွ အဆက္)


ၾကက္မွာလည္း C P ၾကက္ ရွိသလို
လူမွာလည္း C P လူ ရွိတယ္။
ဟီလာရီကလင္တန္ ျမန္မာျပည္လာေတာ့
ရာထူးဆိုတဲ့ ျခံထဲမွာ ေနသားက်ျပီး
လြတ္လပ္ျခင္းဆိုတာ ဘယ္လို ဟာမွန္း မသိတဲ့
ထားရာေန ေကၽြးတာစား ေပးတာယူ ျပန္မေျပာ၀ံ့တဲ့
ဗ်ဴရိုကရက္ေလာကသား
ညႊန္ခ်ဳပ္ရာထူးနဲ႔ C P လူ တစ္ေယာက္က
ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာကေန အခ်ိန္ကိုက္ေၾကာ္ျငာတစ္ခုကို
ခနဲ႔သလို ရြဲ႕သလို ေလွာင္သလို ေျပာင္သလို
သတိေပးစကားလို မခ်ိတင္ကဲ စကားလို
အမည္ေဖၚျပလို႔ မရတဲ့ သုေတသန တစ္ခုအတြက္
၈၈ ကာလက ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္
လက္ကမ္းျဖန္႔ေ၀ခဲ့တဲ့ စာေစာင္ေလးကို
မိတၱဴရွိရင္ေတာင္ ထိုက္တန္တဲ့ဆု ခ်ီးျမွင့္ပါ့မယ္အေၾကာင္း
အဲဒီစာေစာင္ အမည္ကေတာ့
မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေတာ့မည့္ ျမန္မာျပည္ တဲ့။
လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို အလိုမရွိတဲ့ C P ၾကက္ လို လူေတြကို သတိထားဘို႕အတြက္
ေစတနာနဲ႕ ေရးလိုက္ရပါသည္။

ေနရဲနီ


(ဒီမိုေဝယံဘေလာ့မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

*****
ျပည္တြင္းမွ ကဗ်ာရွင္ ဆရာေနရဲနီ၏ ေျပာင္ေျမာက္လွေသာ ကဗ်ာမ်ားကို မဖတ္ရေသးေသာ ပရိသတ္မ်ားအေနႏွင့္ ဖတ္လိုလွ်င္ ေနရဲနီကဗ်ာမ်ား ေခါင္းစဥ္ကို ကလစ္ လုပ္၍ ဒီမိုေဝယံဘေလာ့တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

CP ၾကက္နဲ႔ ဥစားၾကက္ အေၾကာင္း ဗဟုသုတအျဖစ္ ဖတ္ရႈလိုလွ်င္ "CP ၾကက္နဲ႔ ဥစားၾကက္ အေၾကာင္း" ေခါင္းစဥ္ကို ကလစ္ လုပ္၍ သြားေရာက္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

'
ဆရာေနရဲနီ ေရးစပ္ထားတဲ့ (( C P ၾကက္ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ျခင္းကို မႏွစ္ျမိဳ႕သူ )) ကဗ်ာစာသားေတြက ေျပာင္ေျမာက္လိုက္တာ..

(( C P ၾကက္ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ျခင္းကို မႏွစ္ျမိဳ႕သူ )) ကဗ်ာေခါင္းစဥ္ကလဲ အပိုအလို မရွိ ကြက္တိပဲ..

အခုတေလာ အမိျမန္မာျပည္ၾကီးမွာ "C P လူ" ေတြ မ်ားသထက္ မ်ားလာေနတယ္..

"C P လူ" ေတြက "C P ၾကက္" ေတြလိုပဲ လြတ္လပ္ျခင္းကို မလိုခ်င္ၾကေတာ့ဘူး..

(( ထားရာေန၊ ေကၽြးတာစား၊ ေပးတာယူ၊ ျပန္မေျပာ၀ံ့တဲ့ ဗ်ဴရိုကရက္ေလာကသား )) ဘဝနဲ႕ အသားက်ေနျပီ..

"C P လူ" ေတြက ဆရာေနရဲနီ ေရးစပ္ထားတဲ့အတိုင္းကို အတိအက် ျဖစ္ေနတာ..(( ထားရာေန ေကၽြးတာစား အသတ္ခံ ရမယ့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနရတဲ့ဘ၀မွာ
တစ္ေကာင္ေကာင္ကမ်ား လြတ္လပ္ျခင္းအတြက္ ရုန္းထြက္ဘို႔ ၾကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ေတာင္
မိုးးခါးေရ မေသာက္ႏိုင္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျပီး
ရန္သူအျဖစ္ ထိုးဆိတ္ျခင္းကို ခံၾကရတယ္။ ))

..... ဆိုတဲ့ ဆရာေနရဲနီ ရဲ႕ ကဗ်ာစာသားေတြက စိတ္မေကာင္းစရာ အျဖစ္မွန္ကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသလိုပဲ..

အဲဒီလို လြတ္လပ္ျခင္းအတြက္ ရုန္းထြက္ဘို႔ ၾကိဳးစားမယ့္ ၾကက္ကို ရန္သူအျဖစ္ ထိုးဆိတ္တတ္တဲ့ "C P ၾကက္" ေတြရဲ႕ အျပဳအမူကို ပံုတူ ကူးယူေနၾကတဲ့ "C P လူ" ေတြက ဒီလပိုင္းေတြမွာ သိသိသာသာ တိုးပြားလာေနတယ္..

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ လံုးဝ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျပီး စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္အတန္း တိုးတက္မႈ၊ ပညာေရးအဆင့္အတန္း တိုးတက္မႈ၊ လမ္းမွန္ကမ္းမွန္နဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ ဘက္စံု ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အျပည့္အဝ လိုခ်င္တဲ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ လြတ္လပ္ျခင္းကို မလိုခ်င္ေတာ့တဲ့ အဲဒီ (( ထားရာေန၊ ေကၽြးတာစား၊ ေပးတာယူ၊ ျပန္မေျပာ၀ံ့တဲ့ ဗ်ဴရိုကရက္ေလာကသား )) ဘဝနဲ႕ ပံုစံခြက္ထဲကအတိုင္း ေခါက္ရိုးက်ိဳးေနတဲ့ "C P လူ" ေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြ အကူးစက္ မခံရေအာင္ သတိထားၾကဖို႕ ဆရာေနရဲနီက သတိေပးတာ အင္မတန္ ေလ်ာ္ကန္ပါတယ္....

ျဖည့္စြက္ျခင္း

အစားအေသာက္မွာသာ ယစ္မူးေနၾကတဲ့ C P ၾကက္ေတြအတြက္ ငွက္တို႔ရဲ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ဘာမွန္း မသိခဲ့သလို
ရာထူးစီးစိမ္မွာ ယစ္မူးေနတဲ့ C P လူေတြအတြက္ လြပ္လပ္ျခင္းနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုတာလည္း ဘာမွန္း မသိခဲ့ၾကဘူး။

ေနရဲနီ

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ား၌ ဆရာဝန္တစ္ဦး ကေလာင္အမည္ခံကာ ေရးသားေဝငွခဲ့သည့္ “မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေတာ့မည့္ ျမန္မာျပည္” လက္ကမ္းစာေစာင္ကို ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားရွိရန္ အလိုရွိေနၿပီး ေပးပို႔သူကို ထိုက္သင့္သည့္ စာမူခ ခ်ီးျမႇင့္မည္ဟု ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၁ ျဖင့္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေၾကာ္ျငာစာကို ၂၀၁၁၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဆက္သြယ္ရမည့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္ရွိ ပုဂၢိဳလ္၏ အမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ႐ံုးအေနျဖင့္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ လိုအပ္လ်က္ ရွိသည္ဟုသာ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမည္မေဖာ္လိုသူ တစ္ဦးက “ေရးတ့ဲသူကို ဥပေဒအရ အေရးယူဖို႔လား၊ ဘာလား၊ ဆိုတာကို ေျပာလို႔ ရႏိုင္တာမ်ိဳးမွ မဟုတ္တာ။ ေနာက္ၿပီး အခ်ိန္ကာလကလည္း ၂၂ ႏွစ္ေက်ာ္ေတာင္ ၾကာၿပီဆိုေတာ့ ဘယ္လို အေၾကာင္းရွိႏုိင္မယ္ ဆိုတာကို ခန္႔မွန္းဖို႔ သိပ္ခက္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

၁၉၈၈ အေရးအခင္းတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ဒုတိယႏွစ္ ႐ူပေဗဒ အထူးျပဳ ဘာသာျဖင့္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူ ဦးၿဖိဳးမင္းသိ္မ္းက “အဲဒီအခ်ိန္ကို အခုအခ်ိန္ထိ မွတ္မိေနတုန္းပဲ။ ခက္တာက လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ ေဝတာေတြက အမ်ားႀကီးပဲ ရွိေနတာကိုး။ အဲဒါကိုမွ ေခါင္းစဥ္ႀကီးပဲ ေျပာလို႔ကေတာ့ မမွတ္မိႏိုင္ဘူး။ အထဲက အေၾကာင္းအရာ တခ်ိဳ႕ကို သိရရင္ ေျပာႏိုင္မယ္” ဟု ဆိုသည္။

၈၈ ကို သိမီလိုက္ၾကသူ အခ်ိဳ႕အား ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ အခ်ိဳ႕က အဆိုပါ စာေစာင္ကို မရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ကမူ စာရြက္အားလံုး မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့၍ ေသခ်ာ မမွတ္မိေတာ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္အရြယ္ရွိ လုပ္သားႀကီး တစ္ဦးက “အေရးအခင္း ၿပီးေတာ့ ဘယ္သူက လႈံ႕ေဆာ္စာေတြကို လက္ထဲ ကိုင္ထားရဲမွာလဲ။ ဖ်က္ဆီးပစ္မွာေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

၈၈ အေရးအခင္း အၿပီး ျပည္ပသို႔ သြားခဲ့သူ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ထိုျဖစ္ရပ္ကို အမွတ္တရ အေနျဖင့္ ထားရွိရန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္သိမ္းဆည္း ထားႏိုင္သူ အခ်ိဳ႕ထံတြင္ အဆိုပါ လက္ကမ္းစာေစာင္ ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳေပးသည္။

(Popular News)

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ား၌ ဆရာဝန္တစ္ဦး ကေလာင္အမည္ခံကာ ေရးသားေဝငွခဲ့သည့္ “မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေတာ့မည့္ ျမန္မာျပည္” လက္ကမ္းစာေစာင္ကို ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားရွိရန္ အလိုရွိေနၿပီး ေပးပို႔သူကို ထိုက္သင့္သည့္ စာမူခ ခ်ီးျမႇင့္မည္ဟု ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၁ ျဖင့္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေၾကာ္ျငာစာကို ၂၀၁၁၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဆက္သြယ္ရမည့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္ရွိ ပုဂၢိဳလ္၏ အမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ႐ံုးအေနျဖင့္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ လိုအပ္လ်က္ ရွိသည္ဟုသာ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမည္မေဖာ္လိုသူ တစ္ဦးက “ေရးတ့ဲသူကို ဥပေဒအရ အေရးယူဖို႔လား၊ ဘာလား၊ ဆိုတာကို ေျပာလို႔ ရႏိုင္တာမ်ိဳးမွ မဟုတ္တာ။ ေနာက္ၿပီး အခ်ိန္ကာလကလည္း ၂၂ ႏွစ္ေက်ာ္ေတာင္ ၾကာၿပီဆိုေတာ့ ဘယ္လို အေၾကာင္းရွိႏုိင္မယ္ ဆိုတာကို ခန္႔မွန္းဖို႔ သိပ္ခက္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

၁၉၈၈ အေရးအခင္းတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ဒုတိယႏွစ္ ႐ူပေဗဒ အထူးျပဳ ဘာသာျဖင့္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူ ဦးၿဖိဳးမင္းသိ္မ္းက “အဲဒီအခ်ိန္ကို အခုအခ်ိန္ထိ မွတ္မိေနတုန္းပဲ။ ခက္တာက လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ ေဝတာေတြက အမ်ားႀကီးပဲ ရွိေနတာကိုး။ အဲဒါကိုမွ ေခါင္းစဥ္ႀကီးပဲ ေျပာလို႔ကေတာ့ မမွတ္မိႏိုင္ဘူး။ အထဲက အေၾကာင္းအရာ တခ်ိဳ႕ကို သိရရင္ ေျပာႏိုင္မယ္” ဟု ဆိုသည္။

၈၈ ကို သိမီလိုက္ၾကသူ အခ်ိဳ႕အား ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ အခ်ိဳ႕က အဆိုပါ စာေစာင္ကို မရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ကမူ စာရြက္အားလံုး မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့၍ ေသခ်ာ မမွတ္မိေတာ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္အရြယ္ရွိ လုပ္သားႀကီး တစ္ဦးက “အေရးအခင္း ၿပီးေတာ့ ဘယ္သူက လႈံ႕ေဆာ္စာေတြကို လက္ထဲ ကိုင္ထားရဲမွာလဲ။ ဖ်က္ဆီးပစ္မွာေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

၈၈ အေရးအခင္း အၿပီး ျပည္ပသို႔ သြားခဲ့သူ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ထိုျဖစ္ရပ္ကို အမွတ္တရ အေနျဖင့္ ထားရွိရန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္သိမ္းဆည္း ထားႏိုင္သူ အခ်ိဳ႕ထံတြင္ အဆိုပါ လက္ကမ္းစာေစာင္ ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳေပးသည္။

(Popular News)

-
အဖါးတကာ့ အဖါးဆုံးထဲမွာ စစ္ေခြး ေဒၚလာစား နဲ႕ အေပါင္းပါေတြက အဖါးဆုံးပဲ..

ဂ်ာနယ္လစ္က်င့္ဝတ္ကို အခ်ိဳးေဖါက္တကာ့ အခ်ိဳးေဖါက္ဆံုး ဘေလာ့ေတြထဲမွာ Myanmar Express ဘေလာ့က အခ်ိဳးေဖါက္ဆံုးပဲ..

-
"ဘယ္သူ မဲြမဲြ၊ ကိုယ္က အရိုးပဲ ကိုက္ရကိုက္ရ" သေဘာထားျပီး ျပည္ဖ်က္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဖါးျပီး ေရးေနတဲ့ အဖါးတကာ့ အဖါးဆုံး ေၾကးစား စစ္ေခြးေတြထဲမွာ Myanmar Express ဘေလာ့က အဆိပ္ပင္ေရေလာင္း၊ လူမိုက္အားေပး၊ ေၾကးစား စစ္ေခြး ေဒၚလာစား နဲ႕ အေပါင္းပါေတြက အဖါးဆုံးပဲ..

အန္တီစု အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူေတြကို ေအာက္တန္းက်က် ေစာ္ကားပုတ္ခတ္ျပီး အေရးဆုံး ေၾကးစား စစ္ေခြးေတြထဲမွာ ေဒၚလာစား က ေအာက္တန္းက်က် အေစာ္ကားဆုံးပဲ..

မငယ္ႏိုင္ အပါအဝင္ ျပည္သူ႕ဘက္သား အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံဇာတ္လမ္းေတြကို နာမည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး သံုးျပီး လိမ္ေရးတဲ့ ေအာက္တန္းအက်တကာ့ အက်ဆံုး စစ္ေခြးေတြထဲမွာ ေဒၚလာစား နဲ႕ အေပါင္းပါျဖစ္တဲ့ ရုရွားက စစ္ေခြး mg (ေခၚ) ေမာင္ (ေခၚ) zaw (ေခၚ) hanzaw (ေခၚ) ဦးသူေတာ္ (ေခၚ) ေမွာ္ဆရာ (ေခၚ) အိုပါး (ေခတၱကိုရီးယား) (ေခၚ) တုတ္ၾကီး (ေခၚ) တုတ္ၾကီး (ေနာ္ေဝ) (ေခၚ) ....... က ေအာက္တန္း အက်ဆံုးပဲ..

မငယ္ႏိုင္ အပါအဝင္ ျပည္သူ႕ဘက္သား အမ်ိဳးသမီးေတြကို ပက္ပက္စက္စက္ အဆဲဆံုး စစ္ေခြးေတြထဲမွာ ရုရွားက စစ္ေခြး တုတ္ၾကီးက ပက္ပက္စက္စက္ အဆဲဆံုးပဲ..

(ဒီေနရာမွာ "ပက္ပက္စက္စက္ အဆဲဆံုး တုတ္ၾကီး" ဆိုတာ "မူလလက္ေဟာင္း တုတ္ၾကီး အစစ္" ကို ဆိုလိုပါတယ္.. ရုရွားက စစ္ေခြး mg (ေမာင္) နဲ႕ တျခား ရုရွားက စစ္ေခြးေတြကလဲ "တုတ္ၾကီး" နာမည္ကို သံုးျပီး ဆဲတတ္ပါတယ္..)

-
ဂ်ာနယ္လစ္က်င့္ဝတ္၊ ဘေလာ့ဂါက်င့္ဝတ္ကို အခ်ိဳးေဖါက္တကာ့ အခ်ိဳးေဖါက္ဆံုး ႏိုင္ငံေရးဘေလာ့ေတြထဲမွာ Myanmar Express ဘေလာ့က အခ်ိဳးေဖါက္ဆံုးပဲ..

ျဖစ္စဥ္တခုကို လိုခ်င္သလို မဆီမဆိုင္ အတင္းဆြဲျပီး ငါ့စကားႏြားရ ေရးတဲ့၊ ဦးေႏွာက္မဲ့ စစ္ေခြး ပရိသတ္အၾကိဳက္ ေရးတဲ့၊ အသိမဲ့၊ ခံယူခ်က္မဲ့ လူပိန္းပရိသတ္အၾကိဳက္ ေရးတဲ့၊ ကေလးေတြး ေတြးျပီး၊ လူပိန္းေတြး ေတြးျပီး လမ္းေဘးက အုတ္ၾကားျမက္ေပါက္ အေျပာအဆိုမ်ိဳးနဲ႕ မူ၊ ေဘာင္၊ အထိန္းအကြပ္ မရိွဘဲ ပရမ္းပတာ ေရးခ်င္ရာ ေရးတဲ့ အဆင့္အတန္း အနိမ့္တကာ့ အနိမ့္ဆံုး ႏိုင္ငံေရးဘေလာ့ေတြထဲမွာ Myanmar Express ဘေလာ့က အဆင့္အတန္း အနိမ့္ဆံုးပဲ..

ပ်စ္ပ်စ္နွစ္နွစ္ ဆဲဆိုထားတဲ့ ကြန္မင့္ေတြ၊ ရိုင္းရိုင္းစိုင္းစိုင္း ပုတ္ခတ္ထားတဲ့ ကြန္မင့္ေတြကို မဖ်က္တဲ့ က်က္သေရ အတံုးတကာ့ အတံုးဆံုး ႏိုင္ငံေရးဘေလာ့ေတြထဲမွာ Myanmar Express ဘေလာ့က အယုတၱအနတၱ ကြန္မင့္ အမ်ားဆံုး၊ က်က္သေရ အတံုးဆံုးပဲ..

အယုတၱအနတၱ ကြန္မင့္ေတြကို မဖ်က္ေပမယ့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အထိနာေစတဲ့ ျပည္သူ႕ဘက္သားေတြရဲ႕ အမွန္တရား ကြန္မင့္ေတြ၊ စစ္ေခြးဘေလာ့က ေဆာင္းပါးရွင္ေတြက လိမ္ေရးထားတာေတြကို ျပည္သူ႕ဘက္သားေတြက အခ်က္က်က် ေထာက္ျပထားတဲ့ ကြန္မင့္ေတြ ဆိုရင္ ဖ်က္ေလ့ရွိတဲ့၊ "ကြန္မင့္ေတြကို မဖ်က္ဘူး" ဆိုျပီး အေျပာတမ်ိဳး၊ အလုပ္တမ်ိဳး လုပ္ေနတဲ့၊ အလိမ္ေပၚသြားေပမယ့္ မ်က္နွာေျပာင္တိုက္ျပီး ဆက္လိမ္ေနတဲ့၊ အမွား အဖမ္းခံရေပမယ့္ အရွက္မရိွဘဲ ဆက္ညာေနတဲ့၊ ျပည့္တန္ဆာမေလာက္ေတာင္ တည္ၾကည္မႈ မရွိတဲ့ သိကၡာမဲ့ တကာ့ အမဲ့ဆံုး ႏိုင္ငံေရးဘေလာ့ေတြထဲမွာ Myanmar Express ဘေလာ့က သိကၡာအမဲ့ဆံုးပဲ..

-
ရုရွားက စစ္ေခြးေတြက ဘယ္လို မိုက္ရိုင္း ယုတ္မာ ေအာက္တန္းက်သလဲ ဆိုတာကို ေခါင္းစဥ္ကို ႏွိပ္ျပီး ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္..

-
ဘယ္လို မဆီမဆိုင္၊ လက္ပံသား ဓားနဲ႕ခ်ိဳင္ျပီး ေဒၚစုကို တိုက္ခိုက္ထားသလဲ ဆိုတာကို ေခါင္းစဥ္ကို ႏွိပ္ျပီး ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္..

.
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ျပည္သူေတြ မသိေအာင္ ဖံုးထားတဲ့ သမိုင္းမွန္ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေပးေနတဲ့၊ စစ္အုပ္စုက ျပည္သူေတြကို ဥပေဒမဲ့ ဖိႏွိပ္ သတ္ျဖတ္ ႏွိပ္စက္ေနတဲ့ ပကတိ ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြကို တင္ျပေပးေနတဲ့ မငယ္ႏိုင္ ကို Myanmar Express ဘေလာ့ဂ္က ေဒၚလာစား ဆိုသူက
ရက္ရွည္လမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ပုတ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ ေႏွာင့္ယွက္လာတဲ့ အေၾကာင္းကို မငယ္ႏိုင္က စာဖတ္သူ လူသစ္ေတြကို ရွင္းျပထားတာပါ။Nge Naing said...

(December 2, 2011 12:14 PM)

Myanmar Express ဘေလာ့ဂ္က ေဒၚလာစားက အားအားလ်ားလ်ား ေယာက္်ားလုပ္ၿပီး မရွက္မေၾကာက္ လူတကာအေၾကာင္း မဟုတ္မဟတ္ အတင္းေျပာထားတဲ့ Link ေတြကို က်က္သေရ ယုတ္လြန္းလို႔ ဒီဘေလာ့ဂ္မွာ လက္မခံဘူး။ ေနာက္ ဘယ္ေတာ့မွ လာမတင္နဲ႔။ အတင္းေျပာတာေတြကို ဒီဘေလာ့ဂ္မွာ လက္မခံဘူး။ အခု လာတင္ထားတဲ့ အေပၚကမွတ္ခ်က္ကိုလည္း ဖ်က္ဖို႔ ရွိတယ္။ ေဒၚလာစား ဘေလာ့ဂ္မွာ ရွိသမွ် ဓါတ္ပံုေတြက ဘယ္ေထာက္လွန္းေရးဆီကမွ မဟုတ္ဘူး။ Facebook မွာ သူမ်ားတင္ထားတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြကို ခြင့္မေတာင္းဘဲ ခိုးတင္ထားတဲ့ ပံုေတြခ်ည္းပဲ။

ေဒၚလာစားက ABSDF နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အတြင္းသိျဖစ္ဖို႔ ေနေနသာသာ အေပၚယံေတာင္ ေသခ်ာ မသိဘူး။ ေဒၚလာစားက သူထင္ရာေတြကို စိတ္ကူးနဲ႕ လုပ္ၾကံဖန္တီးျပီး အတည္ေပါက္နဲ႕ ေရးခ်င္ရာ ေရးျပီး လူတကာကို နာမည္ဖ်က္ေနတာ၊ အပုပ္ခ်ေနတာ။

ေဒၚလာစားက သူမ်ားအေၾကာင္း အတင္း ေရးတာေတြကေတာ့ ဘယ္ေလာက္မွန္မမွန္ မသိဘူး၊ Nge Naing အေၾကာင္းေတာ့ အတင္းအျဖင္းေတြနဲ႔ ဟုတ္တိပတ္တိလိုလို ေရးထားတာေတြက တလြဲခ်ည္းပဲ။ Nge Naing က မဲေဆာက္တခါမွ မေရာက္ဖူးပါ။ ဒုကၡသည္စခန္းထဲမွာ တခါမွ မေနဖူးပါ။ ဒါကို ေဒၚလာစား က "Nge Naing က မဲေဆာက္မွာ UN အရာရွိနဲ႔ ရႈပ္တယ္၊ Nge Naing က ဒုကၡသည္ စခန္းမွာ ေဆးကုလာတယ္" စသည္ျဖင့္ Nge Naing ကို ေျပာထားတာေတြက တလြဲေတြခ်ည္း ဆိုေတာ့ ဟာသ သက္သက္ပဲ။Nge Naing said...

(December 2, 2011 6:55 PM)

ေဒၚလာစား ဆိုတဲ့ေကာင္က အဲလို အမွားဖမ္းခံရလို႔လည္း ရွက္တတ္တဲ့ အမ်ိဳးအစား မဟုတ္ဘူး။ ေဒၚလာစား က ကၽြန္မဘေလာ့ဂ္မွာ လာေႏွာင့္ယွက္ေနတာ ၂၀၁၀ ေဖေဖၚ၀ါရီခန္႔ကတည္းကပါ။ အဲဒီကတည္းက ေဒၚလာစား က ကၽြန္မ ဘေလာ့ဂ္မွာ နည္းပညာ အကူအညီ ၀င္ေပးေနတဲ့ မိုးေသြးငယ္နဲ႔ ကၽြန္မကို စတင္ လင္မယားေပးစားၿပီး ကၽြန္မဘေလာ့ဂ္မွာလည္း ကၽြန္မနာမည္နဲ႔ေရာ တျခားနာမည္မ်ိုးစံုနဲ႔ပါ ေပါက္ကရ ၀င္ေရးသလို တျခားဘေလာ့ဂ္တကာမွာလည္း ကၽြန္မနာမည္ေတြနဲ႔ ေပါက္ကရေတြ ေလွ်ာက္ေရးၿပီး ေႏွာင့္ယွက္လာတာ အခုထိပဲ။

ေဒၚလာစား ရဲ့ ဘေလာ့ဂ္ Myanmar Express ရဲ့ အဆင့္အတန္းကုိ ၾကည့္ၿပီး မဟုတ္မဟတ္ အတင္းအျဖင္းေျပာထားတယ္ ဆိုတာ ဖတ္ၾကည့္သူတိုင္း သိႏိုင္ပါတယ္။ တခါတေလ ေဒၚလာစား က ကၽြန္မဘေလာ့ဂ္မွာ ပို႔စ္ လာလာေၾကာ္ျငာထားလို႔ Myanmar Express ဘေလာ့ဂ္ကုိ သြားၾကည့္ျဖစ္ရင္ သူ႔ဘေလာ့ဂ္က ပို႔စ္ ေတြက မွတ္ခ်က္ေတြက သူမ်ားေရးတာက နည္းနည္းပဲ ေတြ႔တယ္။ ေဒၚလာစား က နာမည္မ်ိဳးစံုနဲ႔ သူ႔ဖါသာသာ သူ လွ်ာအခြတရာနဲ႔ မွတ္ခ်က္ေတြ လိုက္ေရးထားတာ အမ်ားႀကီးပဲ ေတြ႔တယ္။ Nge Naing နာမည္ သံုးျပီး ေရးထားတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ ေတြ႔တယ္။ ေနာက္ေတာ့ က်က္သေရတံုးလြန္းလို႔ Myanmar Express ဘေလာ့ဂ္ကုိ မသြားျဖစ္ဘူး။ အခုလည္း သူ႔ဘေလာ့၈္ လာေၾကာ္ျငာတဲ့ မွတ္ခ်က္ကို ဖ်က္လိုက္ၿပီ။

>
ေအာင္ေသာင္း ရဲ႕ သားမ်ားျဖစ္တဲ့ ေနေအာင္၊ မိုးေအာင္တို ့ ဦးစီးျပီး ျမန္မာ အိပ္စ္ပက္ရက္စ္ ေဒါ့နက္ http://www.myanmarexpress.net/ ဆိုတာကို ဖြဲ ့စည္းျပီး စစ္အစိုးရအာေဘာ္ေတြကို ဆက္တိုက္ ျဖန္႕ခ်ီလာတာကို ေတြ ့ရပါတယ္။

ယခင္က ေထာက္လွမ္းေရးညြန္ၾကားေရးမႈး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္ ့ ကိုယ္တိုင္ ဦးစီးျပီး ျမက္ခင္းသစ္ မဂၢဇင္း ဆိုတာကို ပံုမွန္ထုတ္ေ၀ျပီး ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈကို အပုပ္ခ် တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာဒီမိုကေရစီအေရးကို ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြရဲ႕ မမွန္သတင္းေတြကိုလည္း ပံုမွန္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။

Myanmar Express ဟာ မၾကာေသးခင္က "ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျဖပါ" ဆိုျပီး ေပါက္ပန္းေသး ေမးခြန္း ၅၀ ခန္ ့ကို ေရးသား တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

Myanmar Express ဟာ အေမရိကန္ဆန္႕က်င္ေရး သတင္းေတြကိုလည္း မသိမသာ ဆက္လက္ တင္ျပေနတယ္။


အိမ္နီးခ်င္း အာရွႏိုင္ငံေတြမွာ လည္ပတ္ေနတာ ၾကာလွျပီ ျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္မွာလည္း တည္ေဆာက္သင့္တာ ၾကာလွျပီ ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေျမေအာက္မီရထားလမ္း ပေရာဂ်က္ ကိုလည္း လူပိန္းၾကိဳက္ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီတဲ့ အေနနဲ႕ Myanmar Express မွာ တင္ထားတာကို ေတြ ့ရပါတယ္။

ယခုအခါ ျမန္မာဒီမိုကေရစီအေရးကို ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိုေဇာ္၀င္း (နယူးေယာက္) ႏွင့္ ထက္ရာဇာတို ့ကို ဦးတည္ျပီး တိုက္ခိုက္လ်က္ရိွသည္ကို ေတြ ့ရပါတယ္။

ေအာင္ေသာင္း သားႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မိုးေအာင္၊ ေနေအာင္ (ဆိုးေပနဲ ့ေမာင္မဲ ) တို ့ဟာ ေတဇ ထက္ ခ်မ္းသာေနတယ္လို ့သတင္းရျပီး ျမန္မာ အမ်ိုးသမီးငယ္ေလးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို ့ရဲ ့ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ခိုးယူျပီး အင္တာနက္ဆိုက္မ်ားမွာ ျဖန္ ့ခ်ီျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွၾကတယ္။

(ကိုမိုးသီးဇြန္ ဘေလာ့မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္။)

အဲဒီ Myanmar Express က ေအာင္ေသာင္းသားေတြရဲ႕ ဥပေဒမဲ႕လုပ္ရပ္ေတြလိုမ်ဳိးေတြကို ခုကတည္းက စတင္ၿပီး Record ယူထားသင္႕တယ္လို႕ ၿမင္ပါတယ္။

သူတို႕ တစ္ဖတ္သက္ ေရးဆြဲထားခဲ႕တဲ႕ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေၿမာင္းထဲေရာက္သြားေအာင္ အဲဒီလိုမ်ိဳး Bad Records ေတြနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ ေနာက္လိုက္ေခြး ("ၿမန္မာ" ဆိုၿပီး ၿမန္မာၿပည္သူေတြဖက္က မရပ္တည္ခဲ႕ၾကေသာ) လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို အဲဒါေတြနဲ႕ ေမာင္းထုတ္ၿပစ္ၾကပါစို႕။

သမိုင္းဆိုတာ လူတစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ထဲ ေရးလို႕ ရနိုင္တာမွ မဟုတ္တာ။
လူအမ်ားစု ေရးခဲ႕တာကမွ သမိုင္းၿဖစ္ပါလိမ္႕မည္။

Myanmar Express က အရူး (သန္းေရႊ၊ ေအာင္ေသာင္းတို႕ရဲ႕ မ်ဳိးဆက္) ေတြကို ဘံုေၿမွာက္ေပးၾကပါစို႕။

<
<<< (အပိုင္း ၂) မွ အဆက္

ရုရွားက စစ္ဗိုလ္ေတြဟာ ဒီမိုကေရစီဖက္ေတာ္သားေတြကို ဘယ္ေလာက္အထိ ခ်က္တင္ မွာေရာ၊ နည္းပညာအရေရာ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီသတင္း၀က္ဆိုက္ဒ္ေတြကို ေအာက္လမ္းနည္းနဲ႕ သံုးျပီး ဒုကၡေပးေနတယ္ ဆိုတာလဲ အားလံုးအသိပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဆိုေတာ့ က်ေနာ္ ဒီေလာက္ပဲ ေရးခ်င္ပါတယ္။

Myanmar Express က စိုင္းေအာင္ထုိက္စံ က သူ႕မယားငယ္ေလး ခ်က္တင္မွာ လင္ငယ္ေတြ အမ်ားၾကီးေနတုိင္း ေသြးရူးေသြးတန္းနဲ႕ အရူးခ်ီးပန္း ေလ်ာက္ေရးေနတဲ့စာကို သူငယ္ခ်င္းေတြက ျပန္ေရးခိုင္းလို႕ ေရးရတဲ့အတြက္ က်ေနာ့္ကိုယ္က်ေနာ္ေတာင္ ရွက္ပါတယ္။

အေသးစိပ္ သိခ်င္ရင္ ကြန္မန္႕မ်ား ထားခဲ့ပါ။ Myanmar Express က စိုင္းေအာင္ထုိက္စံ အေၾကာင္း ေရးလက္စနဲ႕ ဒီထက္ တိက်တဲ့ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းမ်ားကို ထပ္ေရးမယ္လို႕ ဆံုးျဖတ္ထားလို႕ပါ။

>>> (အပိုင္း ၄) တြင္ ဆက္ဖတ္ပါ။

<
<<< (အပိုင္း ၃) မွ အဆက္


မွတ္ခ်က္ ။ Myanmar Express ၏ က်ေနာ့္အေပၚ စြပ္စြဲခ်က္အမွားမ်ား

၁။ က်ေနာ္က DVB နဲ႕ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ မဟုတ္ပါ။ DVB အတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးတဲ့ သတင္းေထာက္ပါ။
၂။ ဓါတ္ပံုထဲက ကိုလြမ္းဏီတို႕နဲ႕ တြဲရိုက္ထားတဲ့လူ ("ထက္ရာဇာ" လို႕ စာတန္းထိုးထားသူ) က က်ေနာ္ မဟုတ္ပါ။ ဦးေအာင္ေစာဦး ျဖစ္ပါတယ္။
၃။ က်ေနာ္ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ နဲ႕ ဘယ္လိုမွ ပါတ္သက္ထားျခင္း၊ ပါတ္သက္ခဲ့ဖူးျခင္း မရွိပါ။ လူပုဂၢိဳလ္အရ ခင္မင္မွဳမ်ားသာ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္က ေအဘီ နာမည္ခံျပီး ႏိုင္ငံေရးခိုလွဳံခြင့္ ယူတယ္ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္က ေတာ္ေတာ္ ဟာသေျမာက္တဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ပါ။


ေလးစားစြာျဖင့္
ထက္ရာဇာ

[ Credit - ကိုမိုးသီးဇြန္ ]

စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာမ်ားထံသို႔ Forward လုပ္ေပးၾကပါ


For Myanmar in Singpore

စင္ကာပူ.. Penisula Plaza 3 floor က "Shwe Yadanar ေရာင္း၀ယ္ေရး" မွ တဆင့္ ဟြန္ဒီ ေငြလႊဲသူမ်ား ရန္ကုန္သို ့ေငြမေရာက္ေသးေသာေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းသူမ်ားကို "မရွိဘူး.. မသိဘူး" ဟုသာ ေျပာေနပါသည္...

စင္ကာပူ.. ပင္နီဆူလာပလာဇာက "ေရႊရတနာ" ဆိုင္ ရဲ့ ပိုင္ရွင္ ကိုစိန္ဝင္းရဲ႕ မိန္းမ မတင္တင္ျမင့္ (ယခု အဂၤလန္တြင္ ေရာက္ေနသူ) က ဟြန္ဒီ လႊဲေငြ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ လိမ္လည္သြားပါၿပီ..

ယေန႔ တြင္ SG မွ SHWE YADANAR ေရာင္းဝယ္ေရး ၏ ဟြန္ဒီ ေငြလိမ္မႈကို မသိေသးေသာ ဟြန္ဒီ ေငြလႊဲသူမ်ား၏ ဟြန္ဒီ ေငြလႊဲမႈကို "ေရႊရတနာ" ဆိုင္ ရဲ့ ပိုင္ရွင္ ကိုစိန္ဝင္းက ဆက္လက္ လက္ခံေနပါသည္...

နီးရာ မိတ္ေဆြမ်ားထံသို႔ Forward လုပ္ေပးၾကပါ...By: Ko Phyo

၂၂-၁၂-၂၀၁၁ ရက္

စင္ကာပူ၊ ပင္နီဆူလာပလာဇာက ယူအက္စ္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ လိမ္လည္မႈ ျဖစ္ပံုက ဒီလိုပါ ခင္ညာ။

ပင္နီဆူလာ နွစ္ထပ္မွာရွိတဲ့ "ေရႊရတနာ" ဆိုင္ ရဲ့ ပိုင္ရွင္ လင္မယားျဖစ္တဲ့ ကိုစိန္ဝင္း၊ မတင္တင္ျမင့္တို႔ဟာ ေငြအေရာင္းအဝယ္ေလာကမွာ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကထဲက ဆရာႀကီးေတြပါ။ ပင္နီဆူလာပလာဇာ၊ ျပီးေတာ့ လပ္ကီးပလာဇာ၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဘူမိနက္သန္ အမွန္ျဖစ္တဲ့ ပင္နီဆူလာပလာဇာကို ျပန္ေရာက္ျပီး "ေရႊရတနာ" ဆိုင္ ရယ္လို႔ ဆိုင္ဖြင့္ျပီး ေငြအေရာင္းအဝယ္ကို သန္းနဲ႔ခ်ီျပီး လုပ္တာပါ။ သူတို႔နဲ႕အျပိဳင္ကေတာ့ သံုးလႊာက "ေတာ္ဝင္" ပါ။ အျပိဳင္အဆိုင္ မိတ္ေခၚရင္းနဲ႔ ေငြေစ်း တက္ကုန္တာလဲ သူတို႔ေက်းဇူး မကင္းပါဘူး။

ပင္နီဆူလာေလာကမွာေတာ့ သူတို႔ေတြကို Big Hand ("လက္ႀကီးသမားေတြ") လို႔ ေခၚပါတယ္။

ေငြလဲႊဆိုင္မ်ားရဲ႔ အဓိကဝင္ေငြကေတာ့ ျမန္မာျပည္ကို ေငြျပန္လဲႊတဲ့လူေတြဆီက ရတဲ့ စင္ကာပူ / ယူအက္စ္ (သူတို႔အေခၚ "ေကာက္ေစ်း") ကို ျပန္ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ရာကေန ရတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္နဲ႕ ရပ္တည္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ေငြသြားလဲႊရင္ ေကာက္ေစ်းက ၆၀၀ ဆိုေပမဲ့ ျပန္ေရာင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ၆၁၀ / ၆၁၅ နဲ႔ ျပန္ေရာင္းပါတယ္။ ဆိုင္အခ်င္းခ်င္းလဲ တစ္ေဒၚလာကို ငါးမူးစား၊ တစ္က်ပ္စားနဲ႔ လက္လွည့္ ေရာင္းပါတယ္။

မတင္တင္ျမင့္က စင္ကာပူမွာ ဆိုင္ကို ႀကီးႀကပ္ေနရာကေန သမီးျဖစ္သူ ပညာသင္ေနတဲ့ အဂၤလန္ကို ျပီးခဲ့တဲ့ တစ္လေလာက္မွာ အလည္ေရာက္သြားျပီး ဟိုကေန ေငြလဲႊလုပ္ငန္းကို ဆက္ျပီး လုပ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ကိုစိန္ဝင္းကေတာ့ စင္ကာပူမွာပဲ ေနခဲ့ပါတယ္။ ေငြအေပးအယူ အားလံုး အဆင္ေျပေနရာက ျပီးခဲ့တဲ့ တနလၤာေန႔ညမွာ ျပႆနာ စျဖစ္တာပါ။ သူ႔နဲ႔ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ထားတဲ့ လူေတြက ဘဏ္အေကာင့္ကို စစ္ေတာ့ ပံုမွန္ ဝင္ရမဲ့ေငြ မဝင္ရာကေန သံသယျဖစ္ျပီး လိုက္ေမးရာကေန ယူအက္စ္ေဒၚလာ သန္းငါးဆယ္ ရွိတဲ့ ပင္နီဆူလာေလာကရဲ့ အႀကီးက်ယ္ဆံုး လိမ္လည္မႈ ေပၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တဆင့္ခံလက္လႊဲသမားေတြျဖစ္တဲ့ သီရိမြန္ (သန္းနွစ္ဆယ္)၊ လြယ္ဟိန္း (၁၃သန္း) နဲ႔ တျခားတျခားေသာ ဆိုင္ေတြကေန စုစုေပါင္း သန္းေလးဆယ္။ ဦးပိုင္လီမိတက္ကလဲ သဒၶါတတ္အား နည္းမ်ားမဆို ဆယ္သန္းတိတိ ပါဝင္ လွဴဒါန္းပါေႀကာင္းနဲ႔ မတင္တင္ျမင့္ရဲ႕ ေမာင္ ဦးျပံဳး (ရန္ကုန္မွာေနသူ) ကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာက ထိန္းသိမ္းထားပါေႀကာင္း ႀကားသိရသမွ် သတင္းအဝဝကိုလက္ဆင့္ကမ္း ေဝမွ်လိုက္ရပါတယ္။

Pyae Phyo

စင္ကာပူ.. ပင္နီဆူလာပလာဇာက "ေရႊရတနာ" ဆိုင္ ရဲ့ ပိုင္ရွင္ ကိုစိန္ဝင္းရဲ႕ မိန္းမ မတင္တင္ျမင့္ (ယခု အဂၤလန္တြင္ ေရာက္ေနသူ) က ဟြန္ဒီ လႊဲေငြ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ လိမ္လည္သြားပါၿပီ..

စကၤာပူက ဟြန္ဒီ လႊဲေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ဖိုးကို ခိုးယူထြက္ေျပးသူ မတင္တင္ျမင့္ ၏ "ေရႊရတနာ" ဆိုင္၏ ဟြန္ဒီ ေငြလိမ္မႈကို မသိေသးေသာ ဟြန္ဒီ ေငြလႊဲသူမ်ား၏ ဟြန္ဒီ ေငြလႊဲမႈကို "ေရႊရတနာ" ဆိုင္ ရဲ့ ပိုင္ရွင္ ကိုစိန္ဝင္းက ဆက္လက္ လက္ခံေနပါသည္...
နီးရာ မိတ္ေဆြမ်ားထံသို႔ Forward လုပ္ေပးၾကပါ...


အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ဖိုးကို ခိုးယူထြက္ေျပးသူ မတင္တင္ျမင့္ ၏ "ေရႊရတနာ" ဆိုင္ လိပ္စာမွာ --

SHWE YADANAR TRADING PTE LTD

#03-52, Peninsula Plaza

111 North Bridge Road, Singapore 179098

Tel : 6337 0891


By: Ko Phyo

၂၂-၁၂-၂၀၁၁ ရက္

Eleven Media Group


စင္ကာပူႏိုင္ငံ ပင္နီစူလာပလာဇာတြင္ ဖြင့္လႇစ္ထားေသာ ျမန္မာကုန္ပစၥည္းမ်ဳိးစံု ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္တစ္ဆိုင္မႇ ပိုင္ရႇင္အမ်ဳိးသမီးမႇ လႊဲေငြမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳၿပီး တိမ္းေရႇာင္သြားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏႇင့္ ပတ္သက္၍ စင္ကာပူႏိုင္ငံရႇိ ေငြေၾကး၊ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈဆိုင္ရာ ေပၚလစီခ်မႇတ္ျခင္းႏႇင့္ စီးပြားေရးခုိင္မာမႈတို႔အတြက္ စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ရႇိေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ့အစည္းျဖစ္သည့္ Monetary Authority of Singapore (MAS) မႇလည္း ပင္နီစူလာပလာဇာ အေျခစိုက္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားဖြယ္ရႇိေနေၾကာင္းလည္း စကၤာပူအေျခစိုက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရႇင္ မ်ားအၾကားတြင္ သတင္းထြက္ေပၚလ်က္ရႇိပါသည္။

ပင္နီစူလာပလာဇာအတြင္းရႇိ ဟြန္ဒီလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအၾကားမႇ ထြက္ေပၚလာေသာသတင္းအရ အဆိုပါဆိုင္ပိုင္ရႇင္ အမ်ဳိးသမီးမႇာ ခန္႔မႇန္းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းခန္႔ကို အလြဲသံုးစားျပဳ လုပ္သြားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းႏႇင့္ ပင္နီစူလာရႇိ အျခားလႊဲေငြလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေသာကုမၸဏီအခ်ဳိ႕မႇ တစ္ဆင့္ခံ လႊဲအပ္ေငြမ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Shwe Yadanar shop is still open.
Some Myanmar in Singapore do not know this case yet.
Please forward this news to Myanmar in Singapore.

၀တ္မႈံ၊

ဒီဇင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၁

စင္ကာပူမွာ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းလုပ္တဲ့ အသက္ ၅၀ အရြယ္ေလာက္ မိန္းမတစ္ဥိးက ယံုၾကည္မႈကိုအခြင့္ေကာင္းယူျပီး ေငြလႊဲသူမ်ားရဲ့ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ သန္းေလာက္ ခရစ္စမတ္လက္ေဆာင္အေနနဲ႔ လက္ခံရယူျပီး ထြက္ေျပးသြားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူၾကီးတဦးရဲ့ေငြေတြလဲပါသြားေတာ့ ျမန္မာသတင္းစာထဲမွာလဲ ဟိုးေလးတေက်ာ္ျဖစ္သြားပါတယ္။ လန္ဒန္ကိုထြက္ေျပးတယ္။ ဟိုမွ ဖမ္းမိတယ္ေျပာတယ္။ လူမိျပီးေငြေတြေပ်ာက္ေအာင္ လူလိမ္ေတြ အသာေလးလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

စင္ကာပူမွာလည္း ဆိုင္ခန္းနဲ႔၊ ျပီးေတာ့ စင္ကာပူမွာ ကြန္ဒိုေတြလဲ ပိုင္ဆိုင္တယ္ဆိုပဲ။ လူေတြအထင္ၾကီးေအာင္လုပ္ျပီး စနစ္တက် အခ်ီၾကီး ေငြလာလႊဲသူေတြမ်ားတဲ့အခ်ိန္ ထြက္ေျပးမယ္ ၾကံထားျပီးသားပါ။ ေငြအမ်ားဆံုး လာလႊဲခ်ိန္ကေတာ့ စင္ကာပူမွာ အလုပ္သမားေတြ ေငြရႊင္တဲ့ ဒီဇင္ဘာလကုန္၊ ခရစ္စမတ္နဲ႔ႏွစ္သစ္အတြက္ ဆယ္သံုးလစာ၊ ေဘာနပ္စ္ေတြ ရခ်ိန္ကို ေစာင့္ျပီး၊ ကြန္ဒိုေတြေရာင္းျပီး မိေခ်ာင္းအျပံဳးနဲ႔ ပါစပ္ဟျပီးေစာင့္ေနတဲ့ မိန္းမပါ။

ဟိုးယခင္ကလည္း ေရႊမႏၱေလးဆိုျပီး ဆိုင္ဖြင့္၊ စင္ကာပူမွာ ရဲအမႈေတြျဖစ္ျပီး ျမန္မာျပည္ ထြက္ေျပးရတဲ့အထိ ျပသနာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္က ၀ိသမေလာဘသားမ်ားကို စည္းရံုးျပီး ခပ္တည္တည္နဲ႔ စင္ကာပူမွာ ဆိုင္ၾကိးဖြင့္၊ ကြန္ဒို၀ယ္ လုပ္ျပေတာ့ လူေတြက ယံုၾကည္လာၾကျပန္တယ္။ လူေတြကိုက ခက္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံနဲနဲပိုေပးေတာ့ သူ႔ဆီကို ေငြလႊဲၾကသူေတြမ်ားတယ္။

ဆိုင္နာမည္က ေရြရတနာ ဆိုပဲ။ ပင္နီစူလာပလာစာမွာ အတည္တက်ဖြင့္ထားျပီး သူ႔ကိုအားကိုးမိတဲ့ လင္းလဲ့၊ လြိဳင္ဟိန္း၊ သီရိမြန္ စတဲ့ဆိုင္မ်ားလည္း ေငြလာလႊဲသူမ်ားကို ဒီမိန္းမဆီ တဆင့္ေပးေတာ့ အခု လူယံုသတ္ခံရျပီး အခက္အခဲျဖစ္သြားတယ္။ တျခားဆိုင္ေတြအမ်ားၾကိးလည္း ဒီမိန္းမကို တဆင့္လႊဲအပ္မိလို႔ ဒုကၡေရာက္ရတယ္။

ဒီမိန္းမပိုင္တဲ့ ကြန္ဒိုေတြ၊ ဆိုင္ခန္းေတြ သိမ္းမလားဆိုရင္လည္း .. အားလံုးျပန္ေရာင္းျပီးသြားျပီဆိုပဲ။ ကြန္ဒိုတလံုးဆို ေငြတသိန္းလက္ငင္းေပးလိုက္ရင္ အရစ္က်နဲ႔ ၀ယ္လို႔ရတာပဲ။ ျမန္မာျပည္လို ေဒၚလာ၇သိန္းတန္တဲ့ အိမ္ကို လက္ငင္းေပးစရာမွမလိုတာ။ ဒီလိုပဲ အထင္ၾကီးေအာင္ အိမ္၊ ကားၾကီးေတြ ၀ယ္စီးျပီး ဘီးစနက္ လုပ္ၾကတာ လုပ္ရံုးထံုးစံပါပဲ။

မႏၱေလးနယ္က မိန္းမဆိုေတာ့ နယ္ခံေတြ၊ တိုုင္းရင္းသားတခ်ဳိ႔ေတြ၊ မႏၱေလး၊ အထက္ျမန္မာျပည္သားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေဒသစြဲနဲ႔ ဒီမိန္းမကို ယံုၾကည္ၾကတယ္။ အရင္က ျပသနာျဖစ္ဖူးတာ သိရက္နဲ႔ ေနာက္တ ရေလာက္ပါျပီဆိုျပီး အေျပာေကာင္းတဲ့ ဒိမိန္းမကို ယံုၾကည္ၾကတယ္။

တခ်ိဳ႔မ်ားဆို တႏွစ္လံုး စုထားတဲ့ ေငြေတြ ပါသြားတယ္။ သူေဌး သေဘၤာေမွာက္တာ အေရးမၾကီးဘူး၊ သူေတာင္းစားခြက္ေပ်ာက္တာ ပိုခံရတယ္ ဆိုတဲ့အတိုင္း တလ ေဒၚလာ ၃၀၀ ရတာကို ျခစ္ခ်ဳတ္စုျပီး မိဘဆီကိုပို႔ေပးတဲ့ အိမ္ေဖၚမိန္းကေလးတဦးရဲ့ မ်က္ရည္ကို ဘယ္လိုသုတ္ေပးႏိုင္မလဲ…။

အဲ .. ေရႊရတနာ ဆိုတဲ့ ဆိုင္ကေတာ့ ဖြင့္ေနတုန္းပါပဲ။ လူေတြ လာရွာေတာ့ အဲဒီမိန္းမရဲ့ေယာက္်ား အသက္ၾကီးၾကီးလူၾကီးက သူနဲ႔မဆိုင္ေၾကာင္း၊ သူက ပါတနာလည္းမဟုတ္.. သူ႔ဆိုင္မွာ ေနရာငွားရမ္းျပီး ေငြလႊဲလုပ္ငန္း လုပ္တယ္ဆိုျပီး သူကေတာာင္ ေဒါသထြက္တယ္ ရွိေသးတယ္။ ဒီမိန္းမနဲ႔ သူနဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ဘူး၊ အရင္က လင္မယားျဖစ္ေပမဲ့ အခု ကြာရွင္းထားျပီးသား .. ဆိုျပီး.. ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္ၾကီးကိုပါ ထုတ္ျပလိုက္ေသးတယ္။ ခပ္တည္တည္ပဲ။

ေငြလႊဲသူမ်ားစြာလည္း ဘာလုပ္ရမွန္း မသိဘူး။ ရဲကို တိုင္တဲ့လူလည္း တိုင္ၾကတာေပါ့။ စင္ကာပူရဲကလည္း ေျပာတယ္။ ေငြလႊဲလုပ္ငန္း ဟြန္ဒီလုပ္ျခင္းဟာ စင္ကာပူဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္လို႔ လုပ္သူကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္သူက စင္ကာပူမွာ မရွိေတာ့ တိုင္ခ်က္ဖြင့္လိုရင္ သက္ေသနဲ႔ဖြင့္ပါ။ ေငြလႊဲျခင္းကို တရား၀င္ ရီမစ္တင့္ဆားဗစ္ Remittance Service ကုမၸဏီနဲ႔လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ဥပေဒအရဆို ေငြလႊြဲသူေရာ၊ ေငြလႊဲလက္ခံလုပ္ေပးသူေရာ တရားမ၀င္ပါဘူး .. စသျဖင့္ေျပာဆိုေတာ့ တိုင္ခ်က္ဖြင့္တယ္ လို႔လည္း မၾကားေသးပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ တိုင္ခ်က္ဖြင့္ထားပံုရပါတယ္။

ဘာလုပ္ၾကမလဲ …။

ခံလိုက္ရသူမ်ားထဲက လူသိရွင္ ၾကားခံရဲသူတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ျပီး၊ ခံလိုက္ရသူမ်ား အားလံုးကို စာရင္းေကာက္၊ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းမ်ားကို စုစည္းျပီး စာရင္းလုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ ျပီးေတာ့ တရားဥပေဒအရ ဘယ္လိုျပန္လည္ရယူရမလဲဆိုတာ နားလည္တဲ့ အစိုးရေရွ႔ေန သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတခုခုနဲ႔ ဆက္သြယ္ရပါမယ္။

စင္ကာပူမွာ ဒါမ်ိဳး ေဒၚလာ ၄ သန္းေလာက္ လိမ္လည္မႈကေတာ့ မၾကာခဏ ေပၚေနတာပါပဲ။ ျမန္မာမ်ားမွာေတာ့ သံရံုးအခြန္ေဆာင္မဲ့ေငြ တသိန္းေက်ာ္ကို ကာစီနိဳကစားျပီး ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ကိုစံဦး (၂၆ ႏွစ္) အမႈတခု ဒီႏွစ္ထဲမွာပဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ကို ေဒၚလာ ေထာင္ဂဏန္းေလာက္ပဲ ဆံုးေတာ့ သိပ္အထိမနာလွပါဘူး။

အခုကိစၥကေတာ့ တစ္ေယက္ကို ေဒၚလာ ၄၊ ၅ ရာကေန ေထာင္၊ ေသာင္း၊ သိန္းဂဏန္းထိ ခံလိုက္ရသူမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ၀ိသမေလာဘသမားမ်ားဟာ (ေတာမီးေလာင္၊ ေတာေၾကာင္ လက္ခေမာင္းခတ္) ၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပက သာမန္လက္လုုပ္လက္စားအလုုပ္သမားေတြရဲ့ စုုေဆာင္းေငြေတြကိုု အမဲဖမ္းၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

တခ်ိဳ႔ဆို ၁၀ ႏွစ္ ေလာက္ စင္ကာပူမွာ ရွာေဖြထားတဲ့ ေခြ်းႏွီးစာ ေဒၚလာ သိန္းဂဏန္းကို ပိုက္ျပီး ျမန္မာျပည္ျပန္၊ စီးပြားေရး လုပ္တယ္။ ျမန္မာျပည္က ၀ိသမေလာဘသမားမ်ားနဲ႔ ၀ိသမမိတ္ေဆြမ်ားက ဒီေဒၚလာသိန္းဂဏန္းကို နည္းေတာင္နည္းေသးဆိုျပီး ေငြေတြကို ခုတ္ထစ္ စားေသာက္ပစ္ၾကပါတယ္။

ဒီေတာ့ အဲဒီျမန္မာျပည္ျပန္သြားတဲ့လူ ဘာတတ္ႏိုင္မွာလဲ။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိေသးတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ ဘီးစနက္သြားလုပ္သူ ေရႊဗမာရဲ့ အမွားပါပဲ။

ဗမာျပည္ဟာ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ ဘီးစနက္လုပ္သင့္တဲ့ အေျခအေန မရွိေသးပါဘူး။ျပည္ပမွာ လုပ္ကိုင္ရရွိတဲ့ေငြကို ျပည္ပမွာပဲ သိမ္းထား၊ ရင္းႏွီးထားျပီး ျမန္မာျပည္ေျပာင္းလဲမႈကို ေစာင့္ၾကည့္၊ အလည္သြား၊ အပမ္းေျဖ၊ တတ္ႏိုုင္သေလာက္ ကူညီ လွဴဒါန္းဖို႔ပဲ သင့္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္အျမင္ပါ။မိမိကိုယ္တိုင္နဲ႔၊ မိမိမိေဆြရင္းမ်ား အဲဒီလိုမခံရဖို႔ ယံုၾကည္ရတဲ့ လမ္းျပၾကယ္လို အသိုင္းအ၀ိုင္းတခု မၾကာခင္ေပၚလာမယ္ လိုု႔ ေမွ်ာ္လင့္မိ္ပါတယ္။ Independent Consumer Watch လုုပ္ေပးသူေတြ၊ အဖြဲ႔ေတြ ေပၚလာမယ္။ ျမန္မာမီဒီယာေတြကလည္း အာမခံျပီး သတင္းထုုတ္ျပန္ေပးမယ္ဆိုုရင္ ပိုုေကာင္းပါတယ္။

(၂၄-ဒီဇင္ဘာ-၂၀၁၁)

(မိုးမခ မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္။)

ၿဖစ္ၿပန္ၿပီဗ်ိဳ.........................


စင္ကာပူ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္လင္မယား ေငြမ်ား အလြဲသုုံး၍ ထြက္ေျပးျပန္

မိုုးမခရြာေဆာ္ၾကီး၊
စကၤာပူ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၁


ေရႊရတနာ ျမန္မာေငြလႊဲဆိုုင္က ျမန္မာမိသားစုုမ်ားထံက ေငြမ်ား လိမ္လည္ခိုုးယူထြက္ေျပးသည့္ အေရးအခင္း၏ အဆက္အျဖစ္ လြဳိင္ဟိန္း ျမန္မာေငြလႊဲဆိုုင္က ဆိုုင္ရွင္လင္မယား ၂ ဦးကလည္း ျမန္မာတိုု႔လႊဲထားေသာ ေငြမ်ားကိုု မလႊဲေပးပဲ တိန္းေရွာင္ေနသည့္ သတင္းထြက္ေပၚလာသည္။ အဆိုုပါ ျမန္မာ ၂ဦး၏ ဓာတ္ပုုံကိုု ျမန္မာမ်ားက်က္စားရာ ပင္နီဆူလာပလာဇာ တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။

ေရႊရတနာဆိုုင္ ျပိဳလဲျပီးေနာက္ အျခားျမန္မာဆိုုင္မ်ားတြင္လည္း လႊဲေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အၾကပ္အတည္းမ်ား၊ ေကာလဟာလမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ အဆိုုပါ အေရးအခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာဆိုုင္ရွင္မ်ားက စုုေ၀းျပီးျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာသံရုုံးကျဖစ္ေစ တစုုံတရာ ထုုတ္ျပန္ျခင္း တရား၀င္ မရွိေသးဟုု ဆိုုသည္။


By: Kyaw Swar Myint

ေအာက္ပါ (၄) ဦးသည္ ဟြန္ဒီ ေငြလႊဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ၾကျပီး ၂၀-၁၂-၂၀၁၁ ေန.မွစျပီး ၀ယ္/ေရာင္း ထားသူမ်ားအား စင္ကာပူနိဳင္ငံဘက္တြင္ နိဳင္ငံျခားေငြ ႏွင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံဘက္တြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တို.ကိုု ေပးေခ်မွဳ လုံး၀ မျပဳလုပ္ဘဲ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) ဘီလ်ံ ႏွင့္အထက္ ေငြေၾကး လိမ္လည္ခဲ့ၾကသည္။


ဆိုင္အမည္ - ေရႊရတနာ ( Shwe Yadanar Mini Mart )

ဆိုင္လိပ္စာ - 111 North Bridge Road #03-51/52 Peninsula Plaza Singapore 179098

ေငြလိမ္သူ - တင္တင္ျမင့္ ( Tin Tin Myint ) @ SIM LIN LING

NRIC: S2715906J (SINGAPORE CITIZEN)

လက္ရွိေနရပ္ - စင္ကာပူ (UK သို႕ အလည္သြားေနသည္။)

ဆိုင္အမည္ - သီရိမြန္ ( Thi Yi Mon )

ဆိုင္လိပ္စာ - 111 North Bridge Road #03-59 Peninsula Plaza Singapore 179098

ေငြလိမ္သူ - နန္းခင္ခင္ထား ( Nang Khin Khin Htar )

NRIC: S2638170C (SINGAPORE P.R.)

လက္ရွိေနရပ္ - စင္ကာပူ

ဆိုင္အမည္ - စူပါ ရြိဳင္ရယ္လ္ ( Super Royal Mart Pte Ltd )

ဆိုင္လိပ္စာ - 111 North Bridge Road #04-50 Peninsula Plaza Singapore 179098

ေငြလိမ္သူ - မိုးမိုးတင္ ( Moe Moe Tin )

NRIC: S6862087B (SINGAPORE CITIZEN)

လက္ရွိေနရပ္ - စင္ကာပူ (UK သို႕ အလည္သြားေနသည္။)

ဆိုင္အမည္ - လြယ္ဟိန္း ( Loi Heing Trading (Singapore) Pte Ltd )

ဆိုင္လိပ္စာ - 111 North Bridge Road #04-66 Peninsula Plaza Singapore 179098

ေငြလိမ္သူ - ျပည့္ျဖိဳး ( Pyae Phyoe )

FIN: G6079885R (FIN: Foreign Identification Number)

လက္ရွိေနရပ္ - စင္ကာပူ (လက္ရွိ စင္ကာပူတြင္ မရွိပါ။)

၀တ္မႈံ

၂၆-ဒီဇင္ဘာ-၂၀၁၁

အသင့္တင့္ခိုင္လံုေသာ သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ၊ ေရႊရတနာမိန္းမႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားက လက္ခံရရွိသည့္ ေငြလြဲရန္ ေငြေဒၚလာမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ
၁၉ (တနင္းလာေန႔) တြင္ စတိသေဘာ ဘဏ္တြင္သြင္းျပခဲ့ျပီး၊ တနင္းလာ၊ အဂၤါေန႔တြင္ ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာသည့္ ေငြမ်ားစြာ စုစည္းျပီး အစေဖ်ာက္သြားခဲ့သည္။

အဂၤါေန႔ညတြင္ ခန္႔မွန္းေခ် စင္ကာပူ ေဒၚလာ သန္း ၄၀ ခန္႔ျဖင့္ ထြက္ေျပး၊ အစေဖ်ာက္သြားသည္။ လန္ဒန္တြင္ ဖမ္းမိသည္ ဆိုသည္မွာ မဟုတ္ပါ။ လြတ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ထိုအမ်ိဳးသမီး ထြက္ေျပးသြားသည္ကိုု လြိဳင္ဟိန္း ဇနီးေမာင္ႏွံက သိလွ်က္ႏွင့္ ပင္နီစူလာဆိုင္မ်ားမွ ေငြမ်ားကို ဆက္လက္ လက္ခံယူျပီး လက္က်န္ ေဒၚလာ ၂ သန္းခန္႔ကို
လက္က်န္ရွင္းျပီး အလစ္သုတ္၊ အစေဖ်ာက္သြားပါသည္ဟုု သတင္းမ်ားတြင္ ထပ္မံေပၚေပါက္လာျပန္သည္။

(မွတ္ခ်က္ – သတင္းထြက္ကာစက ေဒၚလာ ၄ သန္း ခန္႔ လိမ္ခံရသည္ ဟု ဆိုျပီး၊ ယခုအခါ သန္း ၄၀ ေက်ာ္ ျဖစ္လာပါသည္။ အခ်ိဳ႔ကလည္း ဘီလွ်ံေဒၚလာဟု ေဖါင္းပြ
ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။)

စူပါရိုင္ရယ္ မွ အမ်ိဳးသမီးကလည္း လန္ဒန္သို႔ထြက္ေျပးသြားျပီး ျပန္လာျပီး ရွင္းရန္ရွိသည္။ သီရိမြန္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သာ စင္ကာပူတြင္ ဒိုင္ခံေျဖရွင္းေနရပါသည္။

ေငြလႊဲလုပ္ငန္းကို ဆိုင္မ်ားစြာက လုပ္ကိုင္ေနရာ ထပ္ဆုုံးေခါင္မွ ဒိုင္ၾကီးမ်ားက ေစ်းကစားျပီး သိမ္းဆည္းပါသည္။ ေရႊရတနာအမ်ိဳးသမီးအုပ္စုက ေငြေစ်း ကစားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ား အထင္ၾကီး၊ ယံုၾကည္မႈကို ရေအာင္လုပ္ျပီး အပိုင္ လိမ္လည္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သို႔ ေငြပို႔သူမ်ား ေဒၚလာသိန္း၊ သန္းခ်ီေသာ လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားစြာ “လူယံုသတ္” ခံလိုက္ရပါသည္။ အဓိက ေရႊရတနာဆိုင္မွာ ခပ္တည္တည္ ဆက္လက္ဖြင့္ထားဆဲျဖစ္ျပီး၊ လြိဳင္ဟိန္းဆိုင္မွာ ပင္နီစူလာေငြလႊဲဆိုင္အေသးမ်ားမွ ေငြ စုစုေပါင္း ၂သန္းခန္႔ကို ေရႊရတနာအေၾကာင္းျပျပီး ထပ္မံလိမ္သြားေသာေၾကာင့္ ခရစ္စမတ္ေန႔ ေန႔ခင္းမွာ ဆိုင္တြင “လူလိမ္လင္မယားစာ” ႏွင့္ “လင္မယားဓါတ္ပံုၾကီး” ပါကပ္ထားျခင္းခံရပါသည္။ ညပိုင္းတြင္ လံုျခံဳေရးမွ ခြာယူသြားပါသည္။

စုစုေပါင္း ေဒၚလာ (သန္း ၄ ၊ ၅ သန္း သိုု႔မဟုုတ္က) သန္း ၄၀ ခန္႔မွာ ျမန္မာ – စင္ကာပူႏိုင္ငံ စီးပြားေရးအတြက္ ထိခိုက္မႈမရွိေသာ္လည္း၊ ခံလိုက္ရေသာသူမ်ားမွာ တသက္စာ၊ ေခြ်းႏွီးစာ မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ခံလိုက္ရေသာ ေငြရွင္ၾကီးမ်ားကလည္း တရားစြဲေရးအတြက္၊ မည္သို႔လုပ္ရမည္ကို မသိၾကေသးပါ။ ထိုေငြမ်ားအား ေရႊရတနာႏွင့္ လြိဳင္ဟိန္း
ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားထံမွ ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ရန္ နည္းလမ္း ရွာေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ေငြလႊဲျခင္းမွာ တရားမ၀င္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတင္းအတိအက် ရယူစြဲဆြဲျပီး အစိုးရအမႈ၊ တရားမမႈ၊ ရာဇ၀တ္မႈ တခုုမဟုုတ္ တခုုခုု ျဖစ္ရန္မွာ ခက္ခဲေနပါသည္။

၂၆ ဒီဇင္ဘာ ရန္ကုန္မွ ELEVEN MEDIA သတင္းအရ၊ စင္ကာပူအစိုးရနယ္ေျမတြင္ အေျချပဳ ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ စင္ကာပူအစိုးရ၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာနံပါတ္ (၁)
အဖြဲ႔ၾကီးျဖစ္ေသာ M.A.S Monetary Authority of Singapore မွ တာ၀န္ယူ စစ္ေဆးဖြယ္ရာ ရွိသည္ဟု ေရးသားထားပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရက အျပန္အလွန္ကူညီျပီး ေငြေၾကး ေလာင္ဒရီ၊ ဟြန္ဒီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မသမာလုပ္သူမ်ားအား အေရးယူမည့္ အလားအလာရွိသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားျဖစ္ျပီး၊ တရုပ္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုလည္း တရားမ၀င္ကိုင္ေဆာင္ဟန္ ရွိေသာေၾကာင့္ တရုပ္ျပည္အစိုးရႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ မသမာလုပ္ရပ္ၾကီးျဖစ္သည္။

သင္ခန္းစာယူစရာအျဖစ္ – ေငြေၾကး၏ သားေကာင္၊ ေလာဘသားေကာင္ ျဖစ္ခဲ့သူမ်ား တခါေသဖူး ပ်ဥ္ဖိုးနားလည္ ဆိုသကဲ့သို႔ ေငြေၾကးနဲ႔ ေလာဘေဇာ သားေကာင္မ်ားဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေစလိုပါသည္။

ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၊ ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္အတြင္း စင္ကာပူတြင္ ၀မ္းနည္း၊ ၀မ္းသာ သတင္း၂ ခုသိရသည္။ ၀မ္းသာျခင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ေဆာင္ခဲ့ေသာ
ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား၀င္ေငြခြန္ ေနာက္လမွစျပီး ေဆာင္စရာမလိုေတာ့ ဟူေသာသတင္းျဖစ္ပါသည္။

၀မ္းနည္းျခင္းမွာ မိတ္ေဆြမ်ားစြာ ေငြေၾကး၏ သားေကာင္ဘ၀တြင္ ဒုကၡေရာက္သြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ပင္နီစူလာမွ ေရႊရတနာဆိုင္ အမ်ိဳးသမီးတဦးက ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း၊ သူ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည္ႏွင့္ လြိဳင္ဟိန္းဆိုင္မွ ဇနီးေမာင္ႏွံလည္း ပင္နီစူလာဆိုင္မ်ား မွတဆင့္ လႊဲေပးသည့္ ေငြေဒၚလာ သန္းဂဏန္းကို ဆက္လက္လက္ခံယူျပီး ထြက္ေျပးသြားျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏ ေခြ်းႏွည္းစာလႊဲေငြမ်ားကို အျခားပင္နီစူလာဆိုင္မ်ားက ျမန္မာျပည္တြင္ က်ပ္ေငြျဖင့္ ျပန္လည္ ေပးေသာ္လည္း ထြက္ေျပးသြားသည့္ လူလိမ္ဆိုင္မ်ားမွ ျပန္ရဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္သြားပါျပီ။ အထူးသျဖင့္ ေငြေနာက္လိုက္သူ မ်ားစြာ ခံလိုက္ရသည္။

ေငြလႊဲသူ အနည္းစုသာ ခံရေသာ္လည္း ယံုျပီး စီးပြားေရးအတြက္ အပ္ႏွံေငြမ်ားမွာ ပလံုု ျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။ ပင္နီစူလာတြင္ ထိုသို႔ေငြေၾကးဆိုင္ရာ တရားမ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အုပ္စုအခ်ဳိ႔ ရွိရာ ေရႊရတနာဆိုင္မွာ ေငြလႊဲအုပ္စုတခုျဖစ္သည္။ အျခားေငြလႊဲအုပ္စုမ်ားမွာ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၃ႏွစ္မွ စတင္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးတက္လာသည္။ ျမန္မာအစိုးရကလည္း အတိုးႏႈန္း တႏွစ္ ၁၃ ရာႏႈန္း တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ တရားမ၀င္ ေငြတိုးေခ်းစားသူမ်ားမွာ အတိုးႏႈန္း ၃၆ ရာႏႈန္းမွ လက္လီ အေသးစားေခ်းေငြမ်ားမွာ ေန႔ျပန္တိုး ၅က်ပ္ႏႈန္း (၆၀ရာႏႈန္း) အထိ ယူၾကသည္။

စင္ကာပူရွိ ေငြစုေဆာင္းထားသူမ်ားသည္ ဘဏ္အတိုးႏႈန္း ၀.၂ ရာႏႈန္းမွ်သာရျပီး၊ Fix Deposit ၂ႏွစ္ အပ္ႏွံပါက အတိုးႏႈန္းပိုမိုရသည္။ (Less than S$5,000 = 0.1875% p.a. More than S$5,000 to below S$50,000 = 0.30% p.a )။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွေပးေသာ ၁၃ ရာႏႈန္း မေျပာႏွင့္ ၃ ရာႏႈန္းပင္ စင္ကာပူဘဏ္မ်ားက မေပးပါ။ ထိုအခါ စင္ကာပူေဒၚလာ ေသာင္းဂဏန္း စုေဆာင္းမိသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ေငြမ်ားကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်သူ ပင္နီစူလာဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ အပ္ႏွံထားရသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားထူေထာင္ထားေသာ ဟိုတယ္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လကုန္၊ ႏွစ္ကုန္လွ်င္ က်ပ္ေငြႏွင့္ လစာေပးရေသာေၾကာင့္ စင္ကာပူမွေဒၚလာမ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ လႊဲျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ အထူးမ်ားျပားလွေပသည္။

ယံုၾကည္၍ အတိုးႏႈန္းမ်ားမ်ားရရန္ အပ္ႏွံထားေသာေငြမ်ားကို ထိုမိန္မက အပိုင္သိမ္းပိုက္သြားျဖင္းျဖစ္သည္။ ထိုမိန္းမ ေငြေၾကးအၾကပ္အတည္းဆိုုက္ေရာက္ေနသည္ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရိပ္မိေသာ္လည္း ထိုသို႔လုပ္ရက္မည္ လံုး၀ မထင္မွတ္ခဲ့ပါ။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ပိုလွ်ံေငြ၊ စုေဆာင္းေငြမ်ားကို အတိုးႏႈန္း ပိုမို တိုးပြား ရလိုသူ မ်ားစြာ၏ ေငြမ်ား၊ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ သန္း ၄၀ ေက်ာ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ (YANGON, ELEVENDIA MEDIA သတင္းအရ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းခန္႔ ဟု ဆိုသည္)။

ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ေငြတိုးေပးလုပ္ငန္း လုပ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျပီး .. စင္ကာပူတြင္မူ ထိုလုပ္ငန္းမွာ တရားမ၀င္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရဲက ဖမ္းဆီးေလာက္သည့္ အဆင့္
မေရာက္ေသးပါ။ ျပႆနာက ခံလိုက္ရသူမ်ားကို အလြန္ ပူေလာင္ စိတ္ေသာကေရာက္ေစပါသည္။

သို႔ေသာ္ ခပ္တည္တည္ ဖြင့္ေနေသာ ေရႊရတနာဆိုင္ကိုပင္ လူအမ်ား အံ့ၾသေနဆဲျဖစ္သည္။

ေငြသည္ ပူေလာင္တတ္ပါသည္။

(မိုးမခ မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္။)

ထူးဆန္းတာက အစိုးရရဲ႕ လက္ရင္းလူေတြဖြင့္တဲ့ ဘဏ္ေတြ စင္ကာပူဘဏ္ခြဲ လာဖြင့္ခါနီးမွ ဒီလိုျဖစ္တယ္ေနာ္။ ေနာက္မွာ အမ်ားႀကီး ရိွေသးတယ္။

31 December 2011


စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္မၾကာခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပင္နီစူလာပလာဇာရႇိ ေရႊရတနာဆိုင္မႇ ေဒၚတင္တင္ျမင့္ဆိုသူက ဟြန္ဒီ ေငြလႊဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ယံုၾကည္အပ္ႏႇံမႈအေပၚ အလြဲသံုးစားျပဳ လိမ္လည္သြားေသာျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အေပၚ ႀကီးမားသည့္ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ရႇိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အလားတူဟြန္ ဒီလုပ္ငန္းမ်ားကို မႇီခိုေနၾကေသာ ေငြလႊဲသူမ်ားအေပၚတြင္ ႐ိုက္ခတ္မႈရႇိခဲ့ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

ျဖစ္ပြားပံုမႇာ စင္ကာပူ ပင္နီစူလာပလာဇာတြင္ ဖြင့္လႇစ္ထားေသာ ေရႊရတနာ ေငြလႊဲလုပ္ငန္း ဦးစီးလုပ္ကိုင္သူ ေဒၚတင္တင္ျမင့္ႏႇင့္ အဖြဲ႔သည္ လက္ခံရရႇိသည့္ ေငြလႊဲရန္ေဒၚလာမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔၌ ဘဏ္တြင္ စတိသာအသြင္းျပခဲ့ၿပီး တနလၤာ၊ အဂၤါေန႔မ်ားတြင္ ထပ္မံ၀င္ ေရာက္လာေသာေငြမ်ားကို စုစည္းကာ အစေဖ်ာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဂၤါေန႔တြင္မူ ခန္႔မႇန္းေျခေဒၚလာ သန္း ၄၀ ခန္႔ျဖင့္ အဂၤလန္သို႔ လိမ္လည္ တိမ္းေရႇာင္ သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရႇာင္သြားသည္ကို လြိဳင္ဟိန္း ဇနီးေမာင္ႏႇံက သိလ်က္ႏႇင့္ပင္ ပင္နီစူလာဆိုင္မ်ားမႇ ေငြမ်ားကို လက္ခံယူၿပီး လက္က်န္ေဒၚလာ ႏႇစ္သန္းကိုပါ အစေဖ်ာက္ လိုက္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။

''အခုစကၤာပူမႇာျဖစ္သြားတဲ့ကိစၥက ျမန္မာျပည္ ျပည္တြင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္ေပၚမႇာ အမ်ားႀကီး သက္ေရာက္ပါတယ္။ အခု ပင္နီစူလာပလာဇာက ဟြန္ဒီေငြလႊဲတဲ့ လုပ္ငန္းအေသးေလး ႏႇစ္ခုေလာက္ပဲရႇိေတာ့တယ္လို႔ သိရတယ္။ လိမ္တဲ့အမ်ဳိးသမီးနာမည္က ေဒၚတင္တင္ျမင့္။ အခုတျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပမာဏက မ်ားလာတယ္။ ေနာက္ဆံုးရရႇိထားတဲ့ သတင္းအရဆိုရင္ စကၤာပူေဒၚလာ သန္း ၄၀-၆၀ ေက်ာ္ေလာက္လို႔ သိရတယ္။ တစ္ေယာက္ထဲ သန္း ၂၀၊ ၃၀ ပါသြားတဲ့လူလည္း ရႇိတယ္။ ပထမပိုင္းေတာ့ ယံုေအာင္လုပ္ထားတယ္။ ေစ်းေတာင္ ေလ်ာ့ေပးထားတယ္။ အခုက တစ္ဆင့္လႊဲတဲ့သူေတြဆီကပါ ျပန္ယူသြားတာပါ'' ဟု စကၤာပူမႇျပန္ လာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရႇင္တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

.
ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ မၾကာမီက ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ၀င္ေငြအေပၚအစိုးရမႇ အခြန္ေကာက္ခံမႈအား ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မႇစ၍ ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္းႏႇင့္ ေငြပို႔ေငြလႊဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ျပည္တြင္းရိွ သမ၀ါယမဘဏ္၊ ကေမာၻဇဘဏ္၊ အာရွစိမ္းလမ္းမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္တို႔ကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး မေရႇးမေႏႇာင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ၾကံစည္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရႇိေနသည္။

''အခ်ဳိ႕ကိစၥေတြက တရားမ၀င္တို႔၊ တရား၀င္တို႔ဆိုတာ မ်ဥ္းပါးပါးေလးပါပဲ။ စင္ကာပူက ဟြန္ဒီလုပ္ငန္း ဘာလို႔လိုအပ္ေနဆဲဆိုတာလဲ အားလံုးသိၿပီးသားပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက Sanction ရႇိထားတဲ့အတြက္ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္လုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မယ့္လူေတြက စင္ကာပူမႇာ LC ဖြင့္ဖို႔ လုပ္ရတယ္။ ဒီလိုလုပ္မႇ ရမႇာေလ။ အခု ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈေၾကာင့္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးရသလို စီးပြားေရးလုပ္သူ အခ်င္းခ်င္းၾကား ယံုၾကည္မႈေတြ ပါ ေပ်ာက္ဆံုးရင္ စီးပြားေရး၀န္းက်င္တစ္ခုလံုး ထိခိုက္သြားမႇာပါ။ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္သြားေစခ်င္တယ္''ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရႇင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

''အခုတေလာ ယံုၾကည္မႈကို အလြဲသံုးစားလုပ္လိမ္လည္မႈေတြ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျဖစ္လာတယ္။ ပဲကိစၥ၊ မႇန္ခ်ဳိေဆးတိုက္ပိုင္ရႇင္က သမီးအျဖစ္ အေမြျပတ္စြန္႔လႊတ္ခံထားရသူက လိမ္သြားတဲ့ ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈေတြနဲ႔ အခုပင္နီစူလာကိစၥေတြက ေပါ့လို႔မရဘူး။ လုပ္လို႔ရမႇန္းသိရင္ ဒါမ်ဳိးေတြ ခဏခဏျဖစ္ေနရင္ ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားၿပီး စီးပြားေရး၀န္းက်င္တစ္ခုလံုး ထိခိုက္ႏိုင္တယ္။ ပင္နီစူလာကလိမ္လည္မႈက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံပိုင္ေငြတခ်ဳိ႕ ပါေနတယ္လို႔ ေျပာေနၾကတာ ၾကားတယ္။ အလုပ္လာလုပ္တဲ့ လူေတြရဲ႕ ေခြၽးနည္းစာေတြ ပါေနတယ္လို႔သိရတာ စိတ္မေကာင္းစရာပါ''ဟု လုပ္ငန္းရႇင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

.
ျမန္မာျပည္မႇ အလိမ္ခံရေသာသူမ်ား တရားစြဲေရးအတြက္ မည္သို႔လုပ္ရမည္ကို မသိရႇိေသးေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ဟြန္ဒီျဖင့္ ေငြလႊဲျခင္းမႇာ တရားမ၀င္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတင္းအတိအက်ရယူၿပီး အစိုးရ အမႈ၊ တရားမမႈ၊ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုခု ျဖစ္ရန္ ခဲယဥ္းသည္ဟု ယူဆေနသည့္အပိုင္းမ်ားလည္း ရႇိေၾကာင္း၊ အဆိုပါေငြလိမ္သြားသူ ေဒၚတင္တင္ျမင့္မႇာ စကၤာပူႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသူျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ပတ္စ္ပို႔တစ္ခုကို တရားမ၀င္ ကိုင္ေဆာင္ထားေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း အကူအညီေပးေရး ဥပေဒသည္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း အကူအညီေပးျခင္းႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ပါ၀င္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရႇင္း၀င္ ႏုိင္ငံ(သုိ႔) ေဒသဆုိင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္၀င္ႏိုင္ငံႏႇင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႇစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ႏုိင္ငံႏႇင့္ျဖစ္ေစ၊ အဆုိပါ ကြန္ဗင္းရႇင္း၀င္ႏုိင္ငံ ေဒသဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံ(သုိ႔) ႏႇစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္၀င္ ႏုိင္ငံမဟုတ္ ေသာ္လည္း အျပန္အလႇန္ အကူအညီေပးရန္ စည္းကမ္းခ်က္ျဖင့္ သေဘာတူသည့္ ႏုိင္ငံႏႇင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စုံစမ္းေထာက္လႇမ္းျခင္း တရားစြဲဆုိျခင္းႏႇင့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တစ္ရပ္ရပ္ကုိ အကူ အညီေပးျခင္းႏႇင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္ဟု ယင္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ(၂)တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ အစုိးရအဖြဲ႔သည္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း အကူအညီေပးေရးအတြက္ ဗဟုိအာဏာပုိင္အဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ဥပေဒတြင္ သတ္မႇတ္ထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရရႇိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းႏႇင့္ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးအတြက္ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ျပန္လည္တိုင္ခ်က္ဖြင့္ပါက လိုအပ္သလို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းဌာနမႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

.
ထပ္မံသိရႇိရေသာ သတင္းမ်ားအရ ယခုအခါစင္ကာပူမႇ အဂၤလန္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရႇာင္ေနေသာ ေဒၚတင္တင္ျမင့္အား ဖမ္းဆီးရမိေရး အမႈမႇန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ စင္ကာပူရဲႏႇင့္ အဂၤလန္ရဲတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္းႏႇင့္ လုိအပ္သည့္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရႊရတနာဆိုင္မွ ေဒၚတင္တင္ျမင့္က အဓိက လိမ္လည္သြားသူျဖစ္ျပီး ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ လႊဲေငြလက္ခံျပီး ေရႊရတနာဆိုင္သို႔ လႊဲၾကရေသာ က်န္ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

"ဒီကိစၥေၾကာင့္ စင္ကာပူကေန မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ့္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားၾကီး ထိခိုက္ကုန္ျပီ။ စင္ကာပူမွာ ကုမၸဏီဖြင့္ျပီး မလုပ္ရဲေအာင္ျဖစ္ေနျပီ။ ဒီကိစၥကို ျမန္ျမန္ေျဖရွင္းေပးဖို႔ အစိုးရက အာမခံခ်က္ေပျပီး စံုစမ္းရင္ အမွန္ေျပာမယ့္သူေတြ ရိွပါတယ္" ဟု လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာျပပါသည္။

ယခုအခါ သီရိမြန္ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမွ ေဒၚနန္းခင္ခင္ထားက တိုင္ခ်က္ဖြင့္ထားေသာေၾကာင့္ စံုစမ္းေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

'ဒီအေျခအေနမ်ဳိးမႇာ Sanctionက တစ္ႏႇစ္ေက်ာ္ေလာက္ ရႇိဦးမႇာဆုိေတာ့ စင္ကာပူ ကုမၸဏီေတြက တစ္ဆင့္လည္း သြားရဦးမႇာ။ အဲဒီေတာ့ ဒီအလုပ္က တရားမ၀င္ဘူးပဲ ေျပာေျပာ၊ တရား၀င္တယ္ပဲ ေျပာေျပာ ဆက္ရႇိ ဦးမႇာပါ။ ဒီေတာ့ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္းက သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းေတြ ရႇင္သန္ေအာင္ ပုံမႇန္လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ ျမန္မာအစုိးရ တာ၀န္ရႇိအဖြဲ႔အစည္းေတြရယ္၊ ကုမၸဏီေတြရယ္ ပူးေပါင္းအေျဖရႇာဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီအဓိက လိမ္လည္သူ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ရေအာင္ရႇာေဖြ ဖမ္းဆီးၿပီး က်န္တဲ့တစ္ဆင့္ခံ ကုမၸဏီ၊ ဆုိင္ရႇင္ေတြရယ္ကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရႇင္းသင့္တယ္။ လိမ္လည္သြားတဲ့ သူေတြ၊ လူသတ္တရားခံေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားထြက္ေျပးတုိင္း လြတ္ေန တယ္ဆုိတာ မျဖစ္သင့္ဘူး။ မရရေအာင္ ဖမ္းသင့္တယ္။ ဒီမႇာ သူတုိ႔ရဲ႕ အဆက္အသြယ္ေတြ၊ ေဆြမ်ဳိးမိဘေတြ က်န္ေနတာပဲ''ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သုံးသပ္ပါသည္။

-
ေဒၚလာ ေငြလဲလွယ္ ႏႈန္းထား ဒီဇင္ဘာလလယ္မွ စတင္ကာ က်ပ္ရွစ္ရာ အထက္သို႕ ေရာက္ရွိလာ

၂၀၁၂ ခု၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္

ေအာက္တုိဘာ လကုန္ပုိင္းမွ စတင္ကာ က်ပ္ ၈၀၀ ေအာက္ က်ဆင္းေနတဲ့ သိမ္ျဖဴ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေရး ေကာင္တာမွ ေဒၚလာေငြေစ်း လဲလွယ္ ႏႈန္းထားေတြဟာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ ေနာက္ပုိင္းက စတင္ၿပီး က်ပ္ ၈၀၀ အထက္ကို ျပန္လည္ ေရာက္ရွိကာ ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္လ်က္ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေအာက္တုိဘာ လကုန္ပိုင္းက စတင္ကာ ေဒၚလာေငြ လဲလွယ္ ႏႈန္းထားဟာ အေမရိကန္ ေဒၚလာနဲ႔ အက္ဖ္အီးစီ တစ္ယူနစ္ကို ေငြက်ပ္ ၇၈၀ မွ ၇၉၀ ၀န္းက်င္မွာ တည္ၿငိမ္ ေနခဲ့ေပမယ့္ အခု ဒီဇင္ဘာ လ ၂၀ ရက္ေန႔က စတင္ကာ တစ္ေဒၚလာကို ၈၀၅ က်ပ္ ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ရဲ႕ ပိတ္ေစ်းမွာေတာ့ တစ္ေဒၚ လာကို ၈၁၂ က်ပ္နဲ႔ ေစ်းပိတ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕ ေပါက္ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ တစ္ေဒၚလာ ကို က်ပ္ေငြ ၈၁၅ က်ပ္ထိ ထပ္မံ တက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလုိ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္တက္ ရတာဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက စကၤာပူမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေငြလဲလွယ္မႈ အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္သူရဲ႕ လိမ္လည္ ထြက္ေျပးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ဂယက္နဲ႔လည္း သက္ဆုိင္တယ္လုိ႔ ျပည္ပ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက သံုးသပ္ ထား ၾကပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ဒီလုိ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အနည္းငယ္ ျမင့္တက္ လာမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြနဲ႔ ဆက္စပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ အနည္းငယ္ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္ တက္မႈေတြ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေစ်းႏႈန္း အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ အတြက္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မႈ အပိုင္းေတြမွာ အနည္းငယ္ ေ လ်ာ့ပါးမႈ ရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ထိေရာက္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတာ့ မရွိဘူးလို႕ လုပ္ငန္းရွင္ ေတြထံက သိရပါတယ္။

MRTV-4

ဟြန္ဒီ ေငြလိမ္သူ ေဒၚတင္တင္ျမင့္ တိမ္းေရႇာင္ေနေသာ ဘာမင္ဂမ္သို႔ လိုက္သြားသူ ေျပာျပခ်က္


''အခု လိမ္လည္သြားတဲ့ ေဒၚတင္တင္ျမင့္ရဲ႕ သမီး Stephine က လန္ဒန္မႇာရႇိတဲ့ Queen Mary University မႇာ တက္ေရာက္ေနတာပါ။ သူ႔ေယာက်ာ္းကေတာ့ စင္ကာပူမႇာ ရႇိပါတယ္။ စင္ကာပူမႇာရႇိတဲ့ ေရႊရတနာဆိုင္မႇာ ဟန္မပ်က္ ဆက္ေနေနတယ္။ သူ႔မိန္းမစီးပြားေရးကို မသိပါဘူးလို႔လဲ ျငင္းထားတယ္။ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၂ နာရီေနာက္ပိုင္းေလာက္ကေနၿပီးေတာ့ ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္ေလာက္မႇာ သူက႐ံုးခန္းကိုဆင္းလာၿပီး သူနဲ႔လည္း လံုး၀အဆက္အသြယ္မရဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ ၂၁ ရက္ေန႔မႇာလည္း အမ်ားဆံုး ပါသြားတဲ့သူက ငိုယိုၿပီးေျပာလို႔ သူ႔ညီမ(ေဒၚတင္တင္ျမင့္ ညီမ)က ဖုန္းအဆက္သြယ္ရပါတယ္။ သူ႔ဆီ သူ႔အစ္မျပန္ဆက္ရင္ ဆက္ဆက္ေျပာ ေပးပါမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ၂၂ ရက္ေန႔ကိုေရာက္လာတဲ့အခါ လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာဖို႔ စလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေန႔မႇာပဲ M.A.S (Monetary Authority of Singapore)က ပင္နီစူလာမႇာ စစ္ေဆးတယ္ဆိုတဲ့သတင္းေၾကာင့္ ကိုျပည့္ၿဖိဳး(Loi Heing) ကလည္း လံုး၀ေပ်ာက္သြားတယ္။ ကိုျပည့္ၿဖိဳးတို႔လင္မယားက ေဟာင္ေကာင္ကိုသြားၿပီး တ႐ုတ္က ေငြပို႔ေပးေနတဲ့ ကုန္သည္ေတြနဲ႔ေတြ႔ဖို႔ လက္မႇတ္၀ယ္ထားၿပီးၿပီ ဗီဇာ ေလ်ာက္ထားၿပီးၿပီလို႔ သိရတယ္။ ဒီကိစၥမႇာ မႏၲေလးကနာမည္ႀကီး ေရႊဆိုင္တစ္ခုကလည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတယ္။ သူတို႔က ေဒၚတင္တင္ျမင့္ဆီက က်ပ္ေငြေတြ အားလံုးယူထားလိုက္ၿပီး ကိုျပည့္ၿဖိဳးနဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႔လို႔ သိရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မႇာ ေငြေတြက်ပ္သြားၿပီး ခ်က္ခ်င္းအလုပ္ ဆက္မလည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့ပဲ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခုလံုး ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့တာပါ။ ေနာက္ပိုင္းသိရတာေတြ ေပၚ အေျခခံၿပီးသူ (ေဒၚတင္တင္ျမင့္) ရႇိမယ့္ ဘာမင္ဂမ္ကို လိုက္သြား ခဲ့ပါတယ္''ဟု ေဒၚတင္တင္ျမင့္ တိမ္းေရႇာင္ေနေသာ ဘာမင္ဂမ္သို႔ လိုက္သြားခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာျပပါသည္။

ေဒၚတင္တင္ျမင့္ညီမ ေဒါက္တာသန္းသန္းျမင့္၏ အမ်ဳိးသား Dr.Zaki သည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေဒၚတင္တင္ျမင့္ တိမ္းေရႇာင္ေနသည့္ ဘာမင္ဂမ္ရႇိ ေနအိမ္သုိ႔ လိုက္သြားခဲ့ေသာ္လည္း ေရႇာင္ေန၍ မေတြ႔ခဲ့ ရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

'' အဲဒီအိမ္ကိုေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ ရႇာေဖြဖုိ႔ အခြင့္အေရးမရႇိလို႔ ရဲစခန္းကိုပဲ တိုင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ရဲမ်ားကလည္း ခ်က္ခ်င္းတိုင္ခ်က္ဖြင့္ၿပီး ဖုန္းဆက္ရႇာေပးခဲ့ပါတယ္။ ဖုန္းေတြ လံုး၀မကိုင္လို႔ message ေတြ ခ်န္ထားခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ အဲဒီအိမ္နားမႇာ ရဲကားေတြ လႇည့္လည္စစ္ေဆးေပးမယ္လို႔ ရဲေတြက ေျပာခဲ့ပါတယ္''ဟု ဘာမင္ဂမ္သို႔ လိုက္သြားခဲ့သူက ဆက္လက္ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ဒီလိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳး (လိမ္လည္မွု) ဆန္ ့က်င္တိုက္ခိုက္ဖို ့ကို ကၽြန္ေတာ္တို ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုးနဲ ့သက္ဆိုင္လာၿပီလို ့ ထင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ပိုက္ဆံမဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ့္အသိ ၊ ကိုယ့္အမ်ိဳး၊ ကိုယ္နဲ ့သက္ဆိုင္သူ တစ္ေယာက္မွ မပါသြားဘူး ဆိုတဲ့ အသိမ်ိဳးနဲ ့ ဘာသိဘာသာ ေနမယ္ဆိုရင္ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြ အတင့္ရဲ လာၿပီး စီးပြားျဖစ္ပံုစံမ်ိဳးေတြေတာင္ ေပၚေပါက္လာပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ကာ ဘယ္လိုမွကို လက္သင့္ခံစရာမေကာင္းေအာင္ကို ဆက္တုိက္ဆိုသလို ေနရာအႏွံ ့မွာေပၚေပါက္ေနၾကတာပါ။ ဒါဟာ ေရွာင္တိမ္းႏိုင္တတ္ရင္ ေအးေဆးပါဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳးေတြ ျပန္ႏွံ ့ေနၿပီလို ့ေတာင္ သံုးသပ္လုိ ့ရပါတယ္။
တစ္ခ်ဳိဳ ့ေသာ သူေတြမွာေတာင္ အားက်တဲ့ စကားလံုးမ်ိဳးေတြ ေျပာဆိုသံုးႏွုန္းေနတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါၿပီ။
ဒီေလာက္ ေငြေၾကး အတိုင္းအတာမ်ိဳးဆို တန္တာေပါ့ကြာ ဆိုတာမ်ိဳးေတြေပါ့။ အရွက္ ၊ အေၾကာက္ တရားဆိုတာ ဟာ ဘယ္ဆီေနမွန္းမသိေအာင္ကို ေငြေၾကးလွိုင္းလံုး ေတြက ဖံုးလႊမ္းေနၿပီလား မသိေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီလို လိမ္လည္သြားတဲ့ သူေတြနဲ ့ပါတ္သတ္တဲ့ ဓါတ္ပံု၊ သတင္းအခ်က္အလက္ မွန္သမွ်ကို ကိုယ့္ဆိုင္ရာ ၀န္းက်င္နဲ ့ internet websites ေတြေပၚမွာ အမ်ားသူငွာ သိရွိဖို ့ရန္ ျဖန္ ့ေ၀က်ဖို ့ပါဘဲ။ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု၊
ေနရာေဒသေပါင္းစံု မွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့
ေရႊျမန္မာမ်ားအေနနဲ ့ လဲ ဒီလိုလူေတြကို ကိုယ္ေနထိုင္တဲ့ ေနရာ ေဒသေတြမွာ ေတြ ့မိရင္လည္း ထပ္ဆင့္မွ်ေ၀ ေပးျခင္းအားျဖင့္ (ရဲကအေရးမလုပ္သည့္တိုင္)
တၿခား လူေတြ ထပ္မံ အလိမ္မခံရဖို ့အေရး အကူအညီေပးရာေရာက္ပါလိမ့္မယ္ လို ့ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္ဗ်ာ။

°

Eleven Media Group (EMG) ကို အားေပး ေလးစားခဲ့တဲ့ စာဖတ္ပရိသတ္ တစ္ေယာက္ပါ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပည္သူ့ဘက္က ရပ္တည္ျပီး ေထာက္ျပရဲခဲ့တဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို ေလးစားခဲ့ပါတယ္။ EMG အေနနဲ့ အခုလိုမ်ိဳး ေရးျပေပးတာဟာ ျပည္သူ့ေတြအတြက္ အမ်ားၾကီး အက်ိဳးရိွပါတယ္။ ေက်းဇူးလည္း တင္ပါတယ္။ ေနာင္ကို ျပည္သူေတြ ဘယ္လုိ သတိထားသင့္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳးကို မွတ္သားရပါတယ္။

EMG သတင္းထဲမွာ ပါေနတဲ့ မွားယြင္းမွဳေလးေတြကိုေတာ့ နည္းနည္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။

လြိဳင္ဟိန္း လင္မယားနဲ့ ပက္သက္တဲ ့သတင္းမွာ "M.A.S က လာစစ္တဲ့ သတင္းေၾကာင့္ ေပ်ာက္သြားတယ္" ဆိုတာရယ္၊ "ေဟာင္ေကာင္ကိုသြားၿပီး တ႐ုတ္က ေငြပို႔ေပးေနတဲ့ ကုန္သည္ေတြနဲ႔ေတြ႔ဖို႔ လက္မႇတ္၀ယ္ထားၿပီးၿပီ၊ ဗီဇာ ေလ်ာက္ထားၿပီးၿပီ" ဆိုတာေတြရယ္ဟာ မွားယြင္းေနပါတယ္။

ျပည့္ျဖိဳး နဲ့ ကလ်ာတင့္ ဆိုတဲ့ လြိဳင္ဟိန္းက လင္မယားႏွစ္ေယာက္ဟာ ၂၃ ရက္ေန့ကစျပီး ဆိုင္ပိတ္ျပီး ေရွာင္တိမ္းေနခဲ့တာပါ။ M.A.S က ဘယ္ေန့ကမွ မစစ္ေဆးခဲ့သလို စစ္ေဆးမဲ့ သတင္းလည္း အတိအက် ခုိင္ခုိင္မာမာၾကီး မထြက္ခဲ့ပါဘူး။ လူတခ်ဳ့ိရဲ့ ထင္ေၾကးကေန ျပန့္သြားတဲ့ သတင္းေလာက္ပါပဲ။ ဒီလုိ မခို္င္မာတဲ့ သတင္း မို့လုိ့သာ သူ့ဆုိင္ကလြဲျပီး တျခားဆုိင္အားလံုး သူ့တို့လိုမ်ိဳး ေရွာင္တိမ္း ထြက္ေျပးျခင္း မရိွခဲ့တာေပါ့။ မိန္းမ ဦးစီးတဲ့ ဆုိင္ေတာင္မွ သူ့လုိ မေရွာင္တိမ္းပါဘူး။ ေနာက္ျပီး ဒါကိုေၾကာက္လုိ့ ေရွာင္တိမ္းတယ္ ဆုိရင္လွ်င္ သူတုိ့ ေငြေပးစရာရိွတဲ့ လူေတြ ဆက္သြယ္တာကို စင္ကာပူမွာေရာ၊ ရန္ကုန္မွာေရာ၊ မႏၱေလး မွာေရာ ထိုကိစၥႏွင့္ ပက္သက္ေသာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကပါ ခိုင္ခုိင္မာမာ အက်ိဳးအေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာ မေျပာဆို မေျဖရွင္းဘဲ ဘာလုိ့ အစေဖ်ာက္ ေရွာင္တိမ္းေနပါသနည္း။ MAS ကို ေၾကာက္လုိ့ဆိုရင္ MAS နဲ့ ပက္သက္တာကိုပဲ ေရွာင္ရမွာေပါ့။

Phyu Thein

°

ေရႊရတနာဆုိင္က Monday ညေနကတည္းက သူ ေပးစရာရိွတာကို စတိပဲ ထည့္ေပးတဲ့အတြက္ သူနဲ့ပက္သက္တ့ဲဲ တစ္ဆင့္ခံဆုိင္ေတြမွာ စိုးရိမ္ျပီး ျပသနာ စျဖစ္ေနပါျပီ။ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ခဏ ရပ္သြားၾကတယ္လုိ့ သိရပါတယ္။

ျပည့္ျဖိဳး ကေတာ့ Tuesday, Wednesday အထိ အဲ့ဒီသတင္းကို မသိေသးတဲ့လူေတြ၊ သိရက္နဲ႔ သူ႔ကိုယံုၾကည္ၿပီး ေငြလာလႊဲတဲ့လူေတြ ဆီက ေငြလက္ခံယူျပီး သူတုိ့ဖက္က ျပန္ေပးစရာရိွတာကိုေတာ့ မေပးေတာ့ဘူးလုိ့ သိရတယ္။

ေရႊရတနာ လိမ္သည့္အထဲတြင္ လြိဳင္ဟိန္း ပိုက္ဆံ ပါခဲ့လ်ွင္လည္း ေငြလည္ပတ္မွဳ ပမာဏ မ်ားေသာေၾကာင့္ ဆံုးရွံဳးမွဳ ပမာဏ အလြန္ၾကီးမားခဲ့ေသာ ဆိုင္ပင္လွွ်င္ ရိုးရုိးသားသား ရင္ဆုိင္ျပီး မည္ေရြ႕မည္မွ် ပါသြားသည္ကို အမွဳပင္ ဖြင့္ထားေသးသည္ မဟုတ္ပါလား။ အျခားဆုိင္မ်ား ကုန္သည္မ်ားကဲ့သုိ့ မည္ေရြ႕မည္မွ်ကို အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာျပရဲရမည္ မဟုတ္ပါလား။ မိမိႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ တာ၀န္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေျဖရွင္းရမည္ မဟုတ္ပါေလာ။ မခံႏိုင္တဲ့ လူေတြ၊ ဆိုင္ရွင္ေတြကေတာင္ သူ့ရံုးခန္းမွာ ဓာတ္ပံုကပ္၊ စာေရးလုိ့ ဒီသတင္းက ေတာ္ေတာ္ ျပန့္ႏွံေနတာကို EMG တုိ့ သတိထားမိမွာပါ။ ေဟာင္ေကာင္ဗီဇာ ဆိုတာကလည္း ေရႊရတနာ ျပသနာ မျဖစ္ခင္ကတည္းက သြားေရာက္ လည္ပတ္ရန္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၾကားသိရပါတယ္။

တကယ္ ေငြဆံုးရွံုးျပီး ခံလုိက္ရေသာ သူမ်ားအတြက္ မွ်တမွဳ ရိွေအာင္ EMG ရဲ့ သတင္းရရိွမွဳ မွားယြင္းေနမွဳကို အမွန္တရားအတြက္ အသိေပးသင့္ေသာေၾကာင့္ ေရးသားျခင္း ျဖစ္သည္။ ခံလုိက္ရေသာ ကုန္သည္အသိုင္းအ၀ုိင္း ျပည္သူမ်ားကို တိတိက်က် စံုစမ္းလွ်င္ သိႏိုင္ပါတယ္။

Phyu Thein

°

P.S ---

ဒီလုိ လူလိ္မ္လင္မယားလုိ့ ဓာတ္ပံုၾကီးနဲ့ နာမည္ၾကီးေနတာကို ရွက္္လာလုိ့ စိတ္ေျပာင္းရင္ ျဖစ္ျဖစ္၊ သူမ်ား ပူေလာင္သလုိ ျပန္ပူေလာင္ရတဲ့ ခံစားမွဳကို အျမင္မွန္ ျပန္ရခဲ့ရင္ ျဖစ္ျဖစ္ ေငြေၾကး ဆံုးရွံုးတဲ့ လူေတြက သူတုိ့ ဆံုးရွံုးတဲ့ ေငြေၾကးကိိုပဲ ျပန္ရခဲ့ရင္ ခြင့္လႊတ္ၾကမဲ့ လူေတြခ်ည္းပါပဲ၊ ေၾကေအး ေက်နပ္ၾကမွာခ်ည္းပါပဲ။ ေကာင္းတဲ့သတင္းေတြကို ျပန္လည္ သတင္း ျဖန့္ေ၀ၾကမွာပါပဲ။ လူသတင္း လူခ်င္းေဆာင္တာပါပဲ။ ေကာင္းလွ်င္ေကာင္းသတင္း၊ မေကာင္းလ်ွင္မေကာင္းသတင္း ျဖန့္ေ၀ၾကမွာပါပဲ။

အျမင္မွန္ ျမန္ျမန္ ျပန္ရလွ်င္ အစုိးရ ျပည္သူ အဖြဲအစည္း အေပါင္း အလုပ္ရွဳတ္ရျခင္း၊ ပူပန္ရျခင္း ျမန္ျမန္ ကင္းေ၀းပါလိမ့္မည္။ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရာ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ လူတုိင္းသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ရုတ္တရတ္ ေသဆံုးႏိုင္ၾကပါသည္။ ေသလ်ွင္ ထုိေငြအားလံုးကို မသယ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေသာ္လည္း မိမိျပဳေသာ ကုသိုလ္၊ အကုသိိုလ္မ်ားကေတာ့ ကိုယ္သယ္ခ်င္ခ်င္၊ မသယ္ခ်င္ခ်င္္ အရိပ္ပမာ ထက္ခ်ပ္မကြာ လုိက္မည္ကို ဗုဒၵဘာသာတစ္ေယာက္အေနနဲ့ လက္ခံျပီး အျမင္မွန္ ျမန္ျမန္ရႏိုင္ပါေစလုိ့။

Phyu Thein

.

စကၤာပူမွာ ရင္ပူတဲ့ ဘ၀မ်ား

လွမဆံုး ... စလံုးဆိုတဲ့ စကၤာပူ
MRT ျမန္ပါသည္ သို႔ေသာ္ ပ်က္လို႔
အံုးၾကြက္ၾကြက္ဆူ။

ေနမင္းက တပူပူ၊
အိမ္ဌားခတို႔ တလူလူ၊
ဗေလာင္ဆူလို႔ တို႔အေရး
Stay ဆို ေနခြင့္က်ဖို႔ ခက္လွေခ်ေသး။

စိတ္ မေအး
မ, ေျပးျပန္ေပါ့ ေငြလႊဲရာ။
ပင္နဆူလာ ေန႔စဥ္သြားလို႔
တအားေမွ်ာ္ရတာ

ကုန္ၿပီကြဲ႕ ေခၽြးနည္းစာ။
ပါၿပီကြဲ႕ တို႔အိပ္မက္
ေရႊရတနာ ေလာ္မာတာေၾကာင့္
ဘ၀ေတြ ပ်က္။


(Myanmar Referral blog)

.
EMG
09 January 2012


ၾကည္ျမင္တုိင္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြလႊဲ/ပုိ႔သည့္ လုပ္ငန္း႐ုံး (ဟြန္ဒီ ႐ုံး) တစ္ခုမႇ စကၤာပူႏုိင္ငံ ၊ ပင္နီစူလာပလာဇာ သုိ႔ ေငြလႊဲပုိ႔သည့္ ေငြက်ပ္သိန္း ၆၆၀၀ ေက်ာ္ လိမ္လည္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မႇာ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္အတြင္း ကုိရဲႏုိင္ (၃၅ ႏွစ္)၊ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္ေနသူသည္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ျမိဳ႕နယ္၊ ေစ်းႀကီးရပ္ကြက္၊ ကြမ္းရြဲတန္းလမ္း အမႇတ္ ၈၂ ရႇိ ႏုိင္ငံျခားေငြလႊဲ/ပုိ႔သည့္ လုပ္ငန္း႐ုံး (ဟြန္ဒီ ႐ုံး) မႇ စင္ကာပူႏုိင္ငံသို႔ ေငြအႀကိမ္ႀကိမ္ လႊဲ ပုိ႔ခဲ့သည္။

ထို ဟြန္ဒီ ႐ုံး ဖြင့္လွစ္ျပီး ေငြလႊဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ
ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး (၄၂ ႏွစ္)၊ (အမႇတ္ ၈၂၊ ကြမ္းရြဲတန္းလမ္း၊ ေစ်းႀကီးရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ျမိဳ႕နယ္ ေနသူ)
ေဒၚစုိးစုိးသန္း (၄၀ ႏွစ္) (လိပ္စာတူ) ႏွင့္
ဦးျပံဳး (၆၀ ႏွစ္) (ေရႊကမၻာအိမ္ယာ၊ မင္းဓမၼလမ္း (၃) ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ေနသူ)
တုိ႔သံုးဦးက ေငြလက္ခံရရႇိေၾကာင္း လက္မႇတ္ေရးထုိးေပးခဲ့သည္။

၁၅-၁၂-၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၇၂၀၊
၁၉-၁၂-၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေငြက်ပ္ ၁၉၈၆,၇၅,၀၀၀ ၊
၂၀-၁၂-၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေငြက်ပ္ ၂၉၃၀,၃၅,၀၀၀ ၊
စုစုေပါင္း က်ပ္ ၆၆၃၇,၁၀,၀၀၀ ေငြလႊဲ ပုိ႔ခဲ့သည္။

စကၤာပူႏုိင္ငံရႇိ
ကုိေအာင္မင္းထြန္း
Golden Trade Link Co. Ltd;
အမႇတ္ ၁၁၁၊ North Bridge Road 0815 Peninsula Plaza
ထံသုိ႔ ေငြလႊဲပုိ႔ေပးရန္ ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး၊ ေဒၚစုိးစုိးသန္း ႏွင့္ ဦးျပံဳး သံုးဦးထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

၎တုိ႔ သံုးဦးက ေငြလက္ခံရရႇိေၾကာင္း လက္မႇတ္ေရးထုိးေပးခဲ့ေသာ္လည္း စကၤာပူႏုိင္ငံရႇိ ကုိေအာင္မင္းထြန္းထံသုိ့ ေငြ ေရာက္ရႇိျခင္း မရႇိသျဖင့္ အဆုိပါသံုးဦးထံသုိ႔ သြားေရာက္စုံစမ္းရာ အေတြ႔မခံဘဲ တိမ္းေရႇာင္ေနသည္။

ၾကည့္ျမင္တုိင္ရဲစခန္းက (ပ)၄/၂၀၁၂၊ ပုဒ္မ-၄၂၀ ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အမႈဖြင့္ျပီး တရားခံ ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး၊ ေဒၚစုိးစုိးသန္း ႏွင့္ ဦးျပံဳးကုိ ဖမ္းဆီးရမိရန္ စုံစမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိသည္။