မဂၤလာပါ

လႈိက္လွဲစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။ ဒီဘေလာ႔ဂ္က ကၽြန္မရဲ့ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈ၊ အေတြ႔အၾကံဳ၊ ခံစားမႈအေတြးအျမင္၊ ဗဟုသုတ၊ က်န္းမာေရးပညာေပး စတာေတြကို ကၽြန္မ ေရးတတ္သလို ေရးၿပီး အမ်ားသိေအာင္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ရင္းနဲ႔ မွတ္တမ္းအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားရာ ေနရာတခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားဆိုက္ေတြက ႏွစ္သက္သေဘာက်တဲ့ ပို႔စ္တခ်ိဳ႔ကို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖၚျပထားတဲ့ပို႔စ္ အနည္းငယ္လည္း ရွိပါတယ္။ C-Box ေဘးမွာ ကပ္လွ်က္ ဆိုက္ဘားမွာ က႑အလိုက္ Labels ေတြ ခြဲထားတဲ့အထဲမွာလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကို ေရြးဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ လာလည္သူ အားလံုးကို ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါတယ္။
ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ..


ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေမတၱာတရား

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေမတၱာတရား
(ေအာက္က ေမတၱာပို႔သီခ်င္းနဲ႔ စာသား ပါဠိ၊ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ကို ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ ပို႔စ္ကိုဒီေနရာမွာ Click ၿပီး ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

လိုခ်င္ရင္...ရေအာင္ခ်ဴေလာ့ ၊ သင္၏အခြင့္အေရး သင္လက္မေႏွးေစလို


လူဆိုတဲ့ Human အမ်ိဳး..
အသားအေရာင္ ၀ါခ်င္၀ါ
ျဖဴခ်င္ျဖဴ ..မဲခ်င္မဲ..
လူဟာ လူပါဘဲ။

မ်က္လံုးဘဲ ျပာျပာ
စိမ္းစိမ္း မဲမဲ ညိုညို..
ဆံပင္အေရာင္ ၀ါ နီ ညိဳနက္..
ေကြးေကာက္ ေျဖာင့္တို..
ပိုးသား..အေၾကသား
ဘယ္လိုအေနဘဲျဖစ္ျဖစ္

ေတာင္တန္းေန ေျမျပန္ ့သား
သမုဒၵရာ က်ြန္းဖြားမ်ား
ေရခဲျပင္ထဲဘဲ ေန ေန..
သဲကႏၱာရထဲဘဲ ေန ေန..
ေတာင္တန္းေပၚဘဲ ေန ေန
ပိန္းဥဘဲ စားစား ေကာက္ႏွံဘဲ ၀ါး ၀ါး
ေျပာင္းအာလူးဘဲ စားစား. ထမင္းဘဲစားစား
ရွည္ျမင့္ ၀တို ပုေသး..
ပံုသ႑ာန္အေသြး ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္..
အားလံုးဟာ လူသားသာလ်ွင္ ျဖစ္တယ္။

ေမြးရာပါ လူ ့အခြင့္အေရး အားလံုးအတူတူ
လူသားခ်င္း..ၾကင္နာ
စာနာ ေထာက္ထား ေလးစား ကူညီၾက..
လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း
(Universal Declaration of Human Rights) က
သင့္နဲ့အတူရွိတယ္။
သင္တို ့အခြင့္အေရး သင္တို ့ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိရမယ္။အပိုဒ္ (၁) - လူတိုင္းသည္ ေမြးဖြား လာကတည္းက တန္းတူညီမႈရွိသည္။
အပိုဒ္ (၂) - မည္သူ ့ကိုမွ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ျခင္းမရွိေစရ။
အပိုဒ္ (၃) - လူတိုင္း အသက္ရွင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳခြင့္ရွိသည္။
အပိုဒ္ (၄) - မည္သူ့ ့ကို့မွ ကၽြန္အျဖစ္ေစခိုင္းျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမျပဳရ။
အပိုဒ္ (၅) - မည္သူ ့ကိုမွ မတရားႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လူမဆန္စြာ၊ ရက္စက္စြာ ဆက္ဆံျခင္း အျပစ္ေပးျခင္း မျပဳရ။
အပိုဒ္ (၆) - တရားဥပေဒေရွ ့ေမွာက္တြင္ လူတိုင္းအား လူသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံပို္င္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၇) - တရားဥပေဒေရွ ့တြင္ တန္းတူညီခြင့္၊
အပိုဒ္ (၈) - မိမိပိုင္အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရပါက ဥပေဒအကူအညီ ရယူခြင့္္၊
အပိုဒ္ (၉) - မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းအား ကာကြယ္မႈ ရရွိခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၀) - လူအမ်ားၾကားနာၿပီး တရားမွ်တေသာ တရားစီရင္မႈရရွိခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၁) - ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမရွိမခ်င္း ထိုသူသည္ အျပစ္မရွိဟူ၍ သတ္မွတ္ခံပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၂) - ပုဂၢလိက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ားအား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊
အပိုဒ္ (၁၃) - လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၄) - မတရားအျပစ္ေပးခံရမည္ဆိုပါက အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၅) - ႏို္င္ငံသား ျဖစ္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၆) - အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း မိမိဆႏၵျဖင့္ လက္ထပ္ အိမ္ယာ ထူေထာင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၇) - ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၈) - လြြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၉) - လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပ ေျပာဆိုခြင့္၊ သတင္းရယူခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၀) - ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြဲ ့စည္းထားေသာအဖြဲ ့မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ခြင့္၊ စုေဝးခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၁) - အစိုးရတြင္ ပါဝင္ခြင့္၊
အပုိဒ္ (၂၂) - လူမႈဖူလံုေရး ခံစားခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၃) - အလုပ္လုပ္ခြင့္၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားဝင္ေရာက္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၄) - အပန္းေျဖအနားယူခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၅) - လံုေလာက္ေသာ လူမႈအဆင့္အတန္း ခံစားခြင့္ႏွင့္ ေဆးကုသခံပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၆) - ပညာ သင္ၾကားပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၇) - ယဥ္ေက်းမႈဘဝတြင္ ပါဝင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မိမိတီထြင္မႈ အက်ဳိးကို မိမိိခံစားပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၈) - ထုိအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရန္တာဝန္၊
အပိုဒ္ (၂၉) - အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရန္၊
အပိုဒ္ (၃၀) - မည္သူမွ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို မခ်ဳိးေဖာက္ရန္တာဝန္၊

အခ်က္္္ ၃၀ ေသာ ဤလူ ့အခြင့္အေရး
သင္သည္သာ လူသားျဖစ္ပါေစ..
သင္ ပိုင္ဆိုင္ရမည္။
သင္ အခြင့္အေရး ကို
သင္ ရယူရန္ ၾကိဳးစားရန္မွာ..
သင္၏ သမိုင္းေပးတာ၀န္
သင္ညံ့ရင္…သင္အရွံဳးေပးရမည္။
သင္မရလွွ်င္…သင့္ဘ၀ဆံုးသည္။

ရေအာင္ တိုက္ၾက..
လူသား အားမာန္ဇြဲ ျပၾက..
သင္သည္သာ မဟာလူသား..
အခြင့္အလမ္းပိုင္ဆိုင္သူ..လူသား..
တူညီျပစို ့ ရုန္းၾကစို ့။

မသဒၶါ ( ၅။၂၇။၂၀၁၀)

Human Rights ေပ်ာက္ဆံုးေနၾကေသာ…ရွိသည္ကို မသိရေစေအာင္…ကန္ ့လန္ကာ အေမွာင္ခ်ထားေသာ လူမဆန္ေသာ အာဏာရွင္လူသား မ်ားေၾကာင့္ မ်က္ကန္းျဖစ္ေနရေသာ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားသို ့..အက်ိဳးေမွ်ာ္၍ ႏွိဳးေဆာ္ပါသည္။

ယမန္ေန ့ေဟာင္းသည္..သမိုင္းအျဖစ္ အတိတ္တြင္က်န္ရစ္ခဲ့ျပီး.မနက္ျဖန္သည္ ဘာျဖစ္မည္.သိရန္ ခက္ခဲေသာ ပေဟဠိတပုဒ္သာ ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္..ယေန ့အခ်ိန္ရွိစဥ္ ရုန္းကန္ေဖာက္ထြက္ၾကရန္မွာ မိမိတို ့၏ တာ၀န္သာျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းသည္ လက္မွတ္ေရးထိုးစရာ လိုအပ္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီး ကုလသမဂၢ အဖြဲ ့ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္မ်ားကို ေလးစား လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္းကို ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္မွ လြဲ၍ မည္သည့္စာခ်ဳပ္၊ မည္သည့္ ဥပေဒကမွ မလႊမ္းမိုးႏိုင္။ ( ျမန္မာျပည္က အဘတို ့သာ မက ေျမာက္ကိုရီးယား က ငပြဘဲ ျဖစ္ေစ…အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္းကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ မေၾကာက္ၾကပါနွင့္..ဒီေန ့ၾကိဳးစားလ်ွင္ မနက္ျဖန္ကို သင္ပိုင္ဆိုင္သည္။ )

Yatana.co.cc မွ အခ်က္အလက္မ်ားရယူထားပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၊ Universal Declaration of Human Rights (UDHR) ကို မသဒၵါက လိုရင္းတိုရွင္း လြယ္လြယ္နားလည္ေအာင္ ထိထိမိမိ အတိုခ်ဳပ္လုပ္ထားတာကို သေဘာက်လို႔ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။ မူရင္းကို ဤေနရာမွာ ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔တုန္းက ကၽြန္မတင္ခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပို႔စ္ကိုလည္း ဤေနရာမွာ ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

3 comments:

ကိုယ့္တိုင္းျပည္မွာ ၊အပိုဒ္(၃၀) ကို ခ်ိဳူးေဖါက္ခံေနရ မွေတာ့ ၊က်န္တာေတြအားလံုး လည္း အလိုလို ဆံုးရွံဳးေနရတယ္ လို ့ ထင္တာပါပဲ ။

ေန႕အိပ္မက္စိတ္ထင္ တစ္ကမၻာလုံးမွာ အခ်က္သုံးဆယ္လုံးကိုက္တဲ႕ေနရာ မရွိႏုိင္ဘူးထင္တာပဲ...

Australia အပါအ၀င္ Dead Penalty မရွိဘဲ Social Security လည္းရွိတဲ့ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အခ်က္ သံုးဆယ္လံုးကို လိုက္နာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆစ္ဇာလန္နဲ႔ စကင္ဒီေနဗီးယားကၽြန္းႏိုင္ငံေတြလို သိပ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း အကုန္လံုးကို လိုက္နာပါတယ္။ ေထာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခၽြင္းခ်က္အေနနဲ႔ အလုပ္ေတြမွာ ခြဲျခားထားမႈဆိုတာ ဘာသာစကားေၾကာင့္သာ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း Discrimination လို႔ ေျပာလို႔မရႏိုင္ဘူး။ ဒီစကားေျပာၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ့ ႏုိုင္ငံမွာ ဒီဘာသာစကားကို ကၽြမ္းက်င္မွပဲ အလုပ္ခန္႔လို႔ရမွာမို႔ ဘာသာစကား မကၽြမ္းက်င္လို႔ အလုပ္မရတာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ အဲလို အလုပ္မရေပမဲ့လည္း လူတေယာက္ရဲ့ အႏွိမ့္ဆံုးအဆင့္ကို သတ္မွတ္ထားၿပီး ဒီထက္ ပိုမဆင္းရဲေအာင္ အစိုးရက လုပ္ထားေပးပါတယ္။